Vejarbejde og slidlag

Du kan her finde oplysninger om aktuelle vejarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune, som kan have betydning for afviklingen af trafikken.

Luk alle
Åben alle

Afmærkning af vejarbejde

Slidlag på veje

Slidlaget på veje har stor betydning for trafikkens sikkerhed, men også den oplevelse trafikanterne har af at færdes på vejen.

Målet med vedligeholdelsen af veje er, at bevare et trafiksikkert vejnet i kommunen. Standarden for vedligeholdelsen af kommunens veje har stor betydning for trafikanternes sikkerhed og komfort.

Kommunens Vej og Trafik-afdeling gennemgår vejene på faste tidspunkter, enten til fods eller i bil.

Det kan dog ofte være borgere, som først opdager fejl og mangler ved vejene. Det er altid en god idé at anmelde det til kommunen, hvis du for eksempel opdager:

  • belægningsskader, huller i vejene
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg eller andet som er nedslidt eller ødelagt.

I nogen tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det kan medarbejderne i Vej og Trafik oplyse om.

Priser for retablering af slidlag over ledningsgrave for 2023 som forventes udført i 2025:

Areal 0 - 10 m2 10 - 50 m2 50 - 100 m2 < 100 m2
458 kr. 345 kr. 298 kr. 270 kr.

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os