Forældre­bestyrelser

Her kan du finde information om forældrebestyrelser i dagtilbud.

Luk alle
Åben alle

Forældrebestyrelsens opgaver

Forældrebestyrelsen i dagtilbuddet har stor indflydelse på det enkelte dagtilbuds værdier og pædagogiske retning.

Forældrebestyrelsen fastsætter bl.a. principper for institutionens arbejde, er med til at ansætte ledere i institutionen og inddrages i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner. Desuden deltager repræsentanter fra forældrebestyrelsen ved tilsyn.

Er dit barn indskrevet i en selvejende institution, er det forældrebestyrelsen, der har driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Forældrebestyrelsernes sammensætning

Forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud

I de kommunale institutioner består forældrebestyrelserne af:

 • 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet.
 • 2 repræsentanter valgt af og blandt det fastansatte personale i dagtilbuddet.

I den kommunale dagpleje består forældrebestyrelsen af:

 • 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen.
 • 3 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagplejen - repræsentanterne fordeles med 2 dagplejere og 1 pædagogisk supervisor.

I landsbyordninger indgår følgende dagtilbudsrepræsentanter i den fælles bestyrelse:

 • 2 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet.
 • 1 repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet.

Forældrebestyrelser i selvejende institutioner

Selvejende institutioner er foreninger, der har deres egne vedtægter. Den enkelte institutions vedtægt beskriver bestyrelsens sammensætning, der kan være forskellig fra institution til institution. Den selvejende institution indgår en driftsaftale med kommunen, og det er kommunen, der anviser pladser. Forældrebestyrelsen i selvejende institutioner har driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Forældrebestyrelser i private institutioner

Private daginstitutioner har deres egen vedtægt. Private institutioner optager selv børn på venteliste og har dermed ikke en aftale med kommunen om pladsanvisning. I private institutioner har bestyrelsen driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Fastsættelse af principper

Forældrebestyrelsen skal som minimum fastsætte principper inden for disse 3 områder:

 • Daginstitutionens arbejde
 • Samarbejde mellem dagtilbud og hjem
 • Anvendelsen af en budgetramme

Værdi, princip og praksis

Når forældrebestyrelserne skal arbejde med fastsættelse af principper, er det i samspil med institutionens værdier og daglige praksis: 

 • Værdier: siger noget om, hvordan noget bør være samt bestemmer og motiverer holdninger og handlinger.
 • Principper: er en grundtanke, som siger noget om, i hvilken retning dagtilbuddet skal bevæge sig.
 • Praksis: handling er det, pædagogerne laver med børnene i hverdagen.

Mulige tilgange til arbejdet med principper

Det kan være en kompleks opgave at arbejde med principper. Derfor opstilles nedenstående 3 mulige måder at arbejde med principper på:

 • Identificer institutionens værdier, fastsæt herefter principper.
 • Fastsæt et princip og drøft herefter hvilke værdier princippet afspejler.
 • Dokumenter og analyser institutionens handlinger i praksis. Drøft herefter hvilke værdier og principper der træder frem.

Definition af et princip

 • Et princip er en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning institutionens virksomhed skal bevæge sig.
 • Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og det skal være så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat eller have karakter af en regel.
 • Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, institutionen skal præges af.
 • Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de øvrige principper for institutionens virksomhed.

Regler for bestyrelsesarbejdet

Forældrebestyrelserne i kommunale institutioner arbejder med baggrund i en styrelsesvedtægt og en forretningsorden, hvor mål og rammer er beskrevet.

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 11.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 11.00

Bemærk:

Pga. stor travlhed er der i øjeblikket forlængede svartider på henvendelser til Pladsanvisningen.

Husk at du altid kan komme i kontakt med os ved at sende en sikker mail.