Ud i naturen - ind i fællesskabet

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 2,1 millioner kroner fra Kulturministeriet til et nyt projekt, der skal styrke unge og veteraners selvværd og kompetencer gennem idræt og træning i naturen.

I løbet af de næste tre år igangsættes en række tiltag, der skal støtte FMK’s udsatte unge, samt veteraner, der har været udsendt til verdens brændpunkter i at dele, udvikle og styrke personlige kompetencer og ressourcer.

Naturen som ramme

Deltagerne skal i fællesskab afprøve forskellige idrætsaktiviteter i naturen. Aktiviteterne skal være med til at vække deltagernes interesse for fortsat at deltage i idrætsfællesskaber både i og uden for projektet. Naturen og idrætsfællesskaber er et centralt omdrejningspunkt i projektet, fordi naturen som ramme for kropslige aktiviteter kan fremme både mental og fysisk sundhed. I løbet af den 3-årige projektperiode afholdes 30-40 træningsforløb i naturen for de sårbare unge og veteraner med meget forskellige baggrunde livsvilkår. Den ressourcestærke veteran forventes at kunne tilføre særlige ressourcer og kompetencer til forløbene. Der lægges stor vægt på at skabe de nødvendige trygge rammer for mødet mellem udfordrede og sårbare grupper, således de unge og veteranerne i fællesskab kan styrke deres trivsel og livsglæde. Det forventes også at der indgår forløb med enkeltvise målgrupper.

Veteraner som mentor for de unge

Veteranernes rolle forventes at blive en form for mentor-rolle for de unge, og vil have en effekt på at:

  • Styrke deres selvtillid og selvværd
  • Styrke deres sociale netværk
  • Få nye kompetencer
  • Opleve at bidrage med en værdsat social rolle

Tilsvarende forventes det at de unge, som deltager som mentees i projektet vil opleve positive gevinster bl.a. gennem:

  • Oplevelse af ligeværdighed i præstationsfrie rum
  • Opbygning af tillidsrelationer baseret på delte erfaringer
  • Opbygning af nye sociale relationer

Målet er at 50-80 unge og veteraner deltager i projektets aktiviteter og oplever det som værdifuldt. Derudover skal 30 veteraner eller andre frivillige gennemføre et kompetenceudviklingsforløb med det formål at forsøge at skabe en forankring af aktiviteter og brobygning til nye eller eksisterende fællesskaber.

Projektet har fået støtte på baggrund af en ny måde at tænke idræt og fællesskaber for særlige målgrupper. Projektet har derfor også til opgave at metodeudvikle og afprøve forskellige typer af aktiviteter med det formål at skabe varige løsninger og muligheder.

Forankring

Et vigtigt element i projektet er, at der skal skabes brobygning mellem de nyetablerede fællesskaber og allerede eksisterende idrætsfællesskaber fx i naturområderne Tarup-Davinde og Trente Mølle samt øvrige lokale idrætsmødesteder. Brobygningen skal bidrage til at øge muligheden for at fællesskaberne fortsætter efter projektets afslutning.

På baggrund af resultaterne undersøges muligheden for at udbrede tiltaget til andre sårbare grupper.

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os