Fynsland

Som paraplyorganisation for 21 lokalråd arbejder Fynsland sammen med kommunen om at skabe stærke, levende lokalsamfund.

Fynsland - paraply for 21 lokalråd

Som paraplyorganisation for kommunens 21 lokalråd er Fynslands opgave at skabe rammer for udvikling i lokalsamfundene.

Fynsland koordinerer og udvikler idéer som sparringspartner for både lokalråd og kommune.

Opgaver for Fynsland

Fynsland arbejder som interesseorganisation for stærke og levende lokalsamfund via en række konkrete projekter:

  • Udviklingsplaner for lokalsamfund
  • Blomstrende landsby
  • Markedsføring af lokalsamfund
  • Klimalandsbyer

Fynsland engagerer sig også i debatten med kommunen om kommuneplan, udviklingsstrategi og borgerinddragelse.

Dialog med kommunen

Fynsland og kommunen er konstant i dialog om vilkårene for kommunens mange små og stor landsbyer.

Der holdes også 2 årlige dialogmøder i maj og september mellem kommunen, Fynsland og lokalrådene.

Kommunen støtter Fynsland og lokalråd

Kommunen giver økonomisk støtte til Fynsland og lokalråd.

Kommunen stiller også et halvt årsværk i form af kommunens landdistriktskoordinator til rådighed for Fynsland og lokalrådene.

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os