Refusion af barsels­dagpenge

Virksomheden kan som arbejdsgiver søge refusion for medarbejdere på barselsorlov . Det samme kan du hvis du er selvstændig.

Arbejdsgiver eller selvstændig?

Få mere info om hvordan der søges om refusion af barselsdagpenge på følgende hjemmesider: