Eventguide

En eventguide til dig, som skal afholde et arrangement, et event, en festival, et motionsløb eller lignende.

Når du skal afholde en event, er der en række tilladelser, du skal have alt efter arrangementets art. Du har også mulighed for at søge økonomisk tilskud til dit arrangement.

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved afholdelse af et arrangement.

Luk alle
Åben alle

Udendørssteder til events

I Faaborg-Midtfyn er der mange dejlige steder, som giver mulighed for at holde et arrangement udendørs. Du kan låne/leje områderne til arrangementer med publikumsadgang.

Er det et større arrangement som f.eks. omrejsende cirkus eller tivoli, samt større musikarrangementer er der dyrskuepladsen i Ringe eller cirkuspladsen i Faaborg.

Du skal søge mindst 4 uger før, at du ønsker at holde et arrangement.

I ansøgningsskemaet bliver du bedt om at udfylde en række informationer om dit arrangement. Det er for at sikrer:

 • at vi har de rette informationer at give dig en tilladelse ud fra.
 • at vi kan få den nødvendige dialog om lydforhold, placering af scener mm.
 • at vi har mulighed for at kontakte dig om planlægningen og koordineringen af dit arrangement.

Når du får tilladelsen, skal du huske at opbevare tilladelse og betingelser hos dig under arrangementet. Du skal kunne fremvise papirerne for politi, beredskab og andre myndigheder. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

I nogle tilfælde, skal du også have tilladelse af Politiet til at afholde dit arrangement. Læs mere under Sikkerhed.

Indendørssteder til events

Foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune har mulighed for at leje indendørs lokaler gennem bookingportalen Conventus

Foreninger, private og erhvervsdrivende kan afholde arrangementer indendørs ved at leje et af de mange lokale kulturhuse eller forsamlingshuse.

Opsætning af banner og plakater

Inden du sætter bannere eller plakater op i forbindelse med dit arrangement, skal du søge om tilladelse til at sætte dem op.

Søg tilladelse

 

Scener og telte mm.

Du have en byggetilladelse til scenen eller teltet til dit arrangement, hvis:

 • Scener og telte over 50 m2 eller til over 150 personer
 • Konstruktionen ikke er certificeret fra producentens side

Søg om byggetilladelse til midlertidige konstruktioner

Musik og støj

Støj fra musikarrangementer og lignende kan give anledning til gener hos naboer. Derfor kan det være en god idé at overveje:

 • Placering af scene
 • Antal og placering af højttalere
 • Arrangementets varighed
 • Ugedag for eventen

Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler, at arrangementerne slutter kl. 23.00 søndag til torsdag og kl. 24.00 fredag og lørdag.

Mad og drikke

For at kunne servere eller sælge drikkevare med alkohol til arrangementer skal du i de fleste tilfælde have en lejlighedstilladelse fra Politiet

Søg om udskænkning af alkohol (lejlighedstilladelse)

Serverer eller sælger du mad til arrangement, skal du være opmærksom på Fødevarestyrelsens Hygiejnevejledning.

Sikkerhed

Trafik

I forbindelse med afholdelse af et offentligt arrangement, skal du være opmærksom på, at Politiet også skal godkende den plads/det område, du ønsker at bruge. I den forbindelse ser politiet bl.a. på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

Det kan for eksempel være cirkus, koncert, gadefest, byfest, motionsløb, torvemarked mm.

Søg om tilladelse offentlig arrangement


Beredskab

I forbindelse med afholdelse af et større arrangement, er det vigtigt at du informerer Region Syddanmarks vagtcentral minimum 2 uger før eventen finder sted. Vagtcentralen har brug for at få tilsendt en sikkerheds- og beredskabsplan, der skal indeholde følgende:

 • Arrangementets navn
 • Sted
 • Dato
 • Antal deltagere/gæster
 • Beredskab (eks. læge og dennes autorisationsnr./ sygeplejer/samaritter/hjertestarter)
  nr. til beredskab/sikkerhedsansvarlig fx dig
 • Kontaktpunkt for ambulancer, hvis relevant. Det sted hvor ambulancer skal sendes til, og hvor der tages imod af en person, som kan vise hen til tilskadekomne/syge.

Søg økonomisk støtte

Foreninger, som hører hjemme i Faaborg-Midtfyn Kommune, har mulighed for at søge økonomisk støtte til arrangementer i kommunens puljer.

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os