Fritidstilbud til udsatte børn og unge

Børn og unge kan få hjælp og støtte til at starte en fritidsaktivitet og blive en del af et socialt fællesskab med andre.

Luk alle
Åben alle

Et godt fritidsliv for alle (6-16 år)

ET GODT FRITIDSLIV FOR ALLE er et tilbud til alle børn i grundskolealderen, hvor familiens ressourcer begrænser mulighederne for at barnet kan gå til en fritidsaktivitet.

Er der i familien brug for vejledning om, hvad jeres barn kan gå til i fritiden, kan en frivillig fra Red Barnet hjælpe på vej med at vælge den rette aktivitet. Den frivillige fritidsvejleder kan også hjælpe med at indmelde barnet og tage kontakt til foreningen, når der er særlige hensyn forbundet med opstart.

I de tilfælde, hvor familiens økonomiske ressourcer ikke slår til, kan fritidsvejledningen kombineres med økonomisk støtte til betaling af kontingent og udstyr. Den frivillige fritidsvejleder følger også op på, om aktiviteten er den rette for jeres barn eller om der skal findes en anden fritidsaktivitet. Dette er erfaringsmæssig med til at sikre en større fastholdelse i fritidsaktiviteten.

Hvem kan benytte tilbuddet

Tilbuddet er til alle børn i grundskolealderen (typisk 6-16 år), der gerne vil gå til en fritidsaktivitet, men hvor familiens ressourcer ikke gør det muligt. Det kan eksempelvis skyldes:

 • Manglende kendskab til lokale fritidstilbud
 • Økonomi – familien har ikke råd
 • Sygdom i familien – der mangler overskud til at få barnet i gang med fritidsaktiviteter
 • Tid – travlhed, skiftende arbejdstider mm
 • Skilsmisse – eneforsørger eller andre søskende, der skal passes

Derudover skal familien være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad kan der gives økonomisk støtte til

Der ydes hel eller delvis økonomisk støtte til betaling af kontingent samt tilskud til udstyr, når dette er en forudsætning, for at barnet kan gå til en fritidsaktivitet. Det konkrete støttebehov aftales i dialogen mellem familien og den frivillige fritidsvejleder i Red Barnet.

Tilmelding

Yderligere information

Tilbuddet er økonomisk støttet af Røde Kors Faaborg.

Et godt fritidsliv for unge (16-20 år)

Et aktivt fritidsliv er en vigtig del af unges mulighed for at mødes i fællesskaber sammen med andre unge og voksne. Kontingentstøtte er en økonomisk håndsrækning til unge, som ønsker at have mulighed for at være aktive i fritidslivet på lige vilkår med deres kammerater. Aktiviteterne kan både være foreningsidræt, kulturelle aktiviteter som billedskole, sommercamps/ferieaktiviteter og mange andre fritidsaktiviteter.

Hvem kan benytte tilbuddet

Tilbuddet er til alle unge i alderen 16-20 år, der gerne vil gå til en fritidsaktivitet i foreningslivet, men hvor familiens/den unges ressourcer ikke gør det muligt. Det kan eksempelvis skyldes:

 • Manglende økonomi eller ressourcer – familien eller den unge ikke har råd
 • Sociale eller personlige forhold
 • Manglende kendskab til lokale fritidstilbud

Hvad kan der gives økonomisk støtte til

 • Kontingent eller udstyr gives til 1 aktivitet pr. unge
 • Unge der er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Der gives fortrinsvis til kontingent til foreninger liggende i kommunen

Der ydes hel eller delvis økonomisk støtte til betaling af kontingent til foreningsidræt. Det konkrete støttebehov aftales i dialogen mellem familien/sagsbehandler/den unge og Fritidsafdelingen. Der gives støtte til forenings idrætsaktiviteter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Yderligere information 

Du kan altid skrive til Kultur og Fritid via nedenstående links: 

OBS: Angiv venligst 'Et godt Fritidsliv til Unge' i emnefeltet.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00