Sundheds- og Ældreudvalget

Her finder du information om Sundheds- og Ældrerådsvalget ansvarsområder og medlemmer.

Udvalgets ansvarsområder

Sundheds- og Ældreudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Den Kommunale Hjemmepleje
 • Den Kommunale Sygepleje
 • De Kommunale Plejehjem
 • Døgnrehabilitering
 • Hjælpemidler (med undtagelse af arbejdspladsredskaber og indretning, der bevilges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
 • Omsorgsarbejde for pensionister, herunder forebyggende besøg hos ældre
 • Ældre – og handicapboliger
 • Dagtilbud for ældre
 • Det mobile sundhedscenter - forebyggelse, kroniker - og patientskoler
 • Høre-, tale- og synsområdet til voksne
 • Hjerneskadecentret. herunder demensindsats til borgere med demens og deres pårørende
 • Kostforplejningen
 • Genoptræning i henhold til sundhedsloven
 • Kørselsordninger til voksne
 • Vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud samt genoptræning i henhold til serviceloven
 • Samarbejde med og støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Kristian Nielsen (V), formand 
 • Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C) 
 • Jack Odgaard (O)
 • Søren Hansen (B)
 • Kim Aas Christensen (A)
 • Maria Busborg (A)
 • Anstina Krogh (A)

Vil du vide mere?

Følg med i Sundheds- og Omsorgsudvalgets arbejde via udvalgets møder:

Dagsordener og referater