Sundheds- og Ældre­udvalget

Her finder du information om Sundheds- og Ældrerådsvalgets medlemmer, deres ansvarsområder og hvornår de holder møder.

Læs udvalgets dagsordener og referater

 

Udvalgets ansvarsområder


Sundheds- og Ældreudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Den Kommunale Hjemmepleje
 • Den Kommunale Sygepleje
 • De Kommunale Plejehjem
 • Døgnrehabilitering
 • Hjælpemidler (med undtagelse af arbejdspladsredskaber og indretning, der bevilges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
 • Omsorgsarbejde for pensionister, herunder forebyggende besøg hos ældre
 • Ældre – og handicapboliger
 • Dagtilbud for ældre
 • Det mobile sundhedscenter - forebyggelse, kroniker - og patientskoler
 • Høre-, tale- og synsområdet til voksne
 • Hjerneskadecentret. herunder demensindsats til borgere med demens og deres pårørende
 • Kostforplejningen
 • Genoptræning i henhold til sundhedsloven
 • Kørselsordninger til voksne
 • Vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud samt genoptræning i henhold til serviceloven
 • Samarbejde med og støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Kristian Nielsen (V), formand
 • Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C)
 • Jack Odgaard (O)
 • Søren Hansen (B)
 • Kim Aas Christensen (A)
 • Maria Busborg (A)
 • Anstina Krogh (A)

Udvalgets mødeplan

 • 26. januar
 • 23. februar
 • 16. marts
 • 20. april
 • 18. maj
 • 15. juni
 • 24. august
 • 21. september
 • 26. oktober
 • 23. november
 • 14. december