Sundheds- og Ældre­udvalget

Her finder du information om Sundheds- og Ældrerådsvalgets medlemmer, deres ansvarsområder og hvornår de holder møder.

Læs udvalgets dagsordener og referater

 

Udvalgets ansvarsområder


Sundheds- og Ældreudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Den Kommunale Hjemmepleje
 • Den Kommunale Sygepleje
 • De Kommunale Plejehjem
 • Døgnrehabilitering
 • Hjælpemidler (med undtagelse af arbejdspladsredskaber og indretning, der bevilges efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
 • Omsorgsarbejde for pensionister, herunder forebyggende besøg hos ældre
 • Ældre – og handicapboliger
 • Dagtilbud for ældre
 •  Sundhed og Forebyggelse 18+, herunder borgere med kronisk sygdom og patientskoler
 • Høre-, tale- og synsområdet til voksne
 • Hjerneskadecentret, herunder demensindsats til borgere med demens og deres pårørende
 • Mad, Måltider og Ernæring
 • Genoptræning i henhold til sundhedsloven
 • Kørselsordninger til voksne
 • Vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud samt genoptræning i henhold til serviceloven
 • Samarbejde med og støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Kristian Nielsen (V), formand
 • Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C) - lovligt forfald til og med den 30. juni 2024.                      Thomas Hofstedt Nielsen (C) er stedfortræder for Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C)
 • Jack Odgaard (V)
 • Anna Mette Borring (B)
 • Anne Kyhn (A) er stedfortræder for Kim Aas Christensen (A)
 • Maria Busborg (A)
 • Anstina Krogh (A)

Udvalgets mødeplan 2024

 • 24. januar
 • 21. februar
 • 13. marts
 • 17. april
 • 15. maj
 • 19. juni
 • 21. august
 • 18. september
 • 23. oktober
 • 20. november
 • 11. december