Miljø

Faaborg-Midtfyns Kommunes afdeling for Miljø tager sig af sager, der har betydning for at undgå forurening af luft, vand og jord.

 • Drikkevand og grundvand

  Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder for at sikre rent grundvand og at drikkevandets kvalitet er i orden.

  Læs mere
 • Badevand og -strande

  Der findes mange gode bademuligheder langs hele den sydlige kyststrækning i Faaborg-Midtfyn Kommune. I perioden fra 1. juni til 31. august kontrol...

  Læs mere
 • Mindre landbrug og dyrehold

  Her kan du finde information fra Faaborg-Midtfyn Kommune om de miljøregler, der gælder for mindre hobbylandbrug og dyrehold.

  Læs mere
 • Spildevand og kloakering

  Spildevand er alt vand, som afledes fra bygninger og befæstede arealer. Ejendomme uden tilslutning til offentlig kloak, skal selv rense spildevandet.

  Læs mere
 • Jord

  Her kan du finde oplysninger om status for om jord er kortlagt som forurenet, regler for jordflytning, mv.

  Læs mere
 • Akut forurening

  Du har pligt til at anmelde akut forurening, så forureningen hurtigt bliver ryddet op.

  Læs mere