Udsatteråd

Udsatterådet har til formål at være talerør for udsatte grupper i samfundet og fungerer som formidlere af viden om særligt sårbare målgrupper.

Udsatterådets opgaver

Udsatterådet skal rådgive forvaltningen og de politiske udvalg ifm. med beslutninger og indsatser for udsatte grupper i kommunen.

Udsatterådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker i udsatte og sårbare livssituationer.

Udsatterådets målgruppe er personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særlig sårbare, eller hvortil der kan være knyttet særlige problemstillinger.

Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Udsatterådet afholder ca. 4 ordinære møder om året.

Medlemmer af Udsatterådet

Navn Mail Telefon
Helene Jakobsen (formand) helene@ravno.dk 30 34 68 30
Catharina Rewentlow-Mouirer catharina@reventlow-mourier.dk 22 60 30 02
Ida Karottki (Næstformand) karottki@gmail.com 60 68 65 25
Anne-Grete Birkemose angebir@gmail.com 25 11 37 56
Thomas Witek twite@fmk.dk 72 53 63 39
Lene Linde Møller Nielsen lelmn@fmk.dk 72 53 89 04
Søren W. Isaksen swi@motorhouse.dk 91 42 72 10

Spørgsmål? Kontakt os

Udsatteråd

Telefon: 72 53 64 99