Affald og genbrug

Affald skal sorteres i ti kategorier: madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, farligt affald, tekstiler, plastik og drikkekartoner.

 • Aflevering af affald

  Find oplysninger om sortering og håndtering af affald, samt adresse og åbningstider for genbrugspladser.

  Læs mere
 • Dagrenovation

  Det daglige affald fra husholdningen kaldes dagrenovation. Du skal sortere en del af det fra, så det kan blive genbrugt.

  Læs mere
 • Byggeaffald

  Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang, for at begrænse mængden af affald til deponi.

  Læs mere
 • Afbrænding af affald

  Afbrænding af affald er generelt forbudt hele året. Du må gerne afbrænde haveaffald Sankthansaften, med mindre der er totalt afbrændingsforbud ved...

  Læs mere
 • Henkastet affald

  På denne side kan du finde information om affald i naturen, skrotbiler og andre uønskede typer affald.

  Læs mere
 • Fælles affaldsløsning i Faaborg midtby

  I Faaborg midtby er kravene til sortering i 10 typer af affald de samme som andre steder.

  Læs mere