Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i dit hjem. Samtalen har fokus på, hvordan du klarer din hverdag.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Ældrekonsulenten kan yde råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme, aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til tryghed og trivsel og støtte dig i at udnytte dine egne ressourcer, så du bevarer dit funktionsniveau længst muligt.
Ældrekonsulenterne kan ikke bevilge f.eks. hjemmehjælp eller hjælpemidler.

Hvem kan få besøg?

  • Du tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i det år du fylder 70 år, hvis du bor alene.
  • Du tilbydes et forebyggende hjemmebesøg når du fylder 75 år og igen hvert år fra du fylder 80 år. 81-årige er undtaget.
  • Du tilbydes et forebyggende besøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år og er i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det kan være, at du har mistet en ægtefælle eller føler dig ensom.

    Modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp, bliver du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Sådan får du et forebyggende hjemmebesøg

Hvis du ønsker et forebyggende hjemmebesøg kan du, eller dine pårørende, kontakte Myndighed, Sundhed og Ældre.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §79a, kap. 14. Læs mere på Retsinformation

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Spørgsmål? Kontakt os

Ring til ældrekonsulenten

Telefon 72 53 88 88 

Dækker områderne med postnummer

5600 Faaborg

5642 Millinge

5672 Broby

 

Telefon 72 53 50 74

Dækker områderne med postnummer:

5750 Ringe

5854 Gislev

5856 Ryslinge

5772 Kværndrup

5863 Ferritslev

5792 Årslev

Send sikkert til ældrekonsulenterne