Mit overblik

På Mit Overblik har du adgang til oplysninger, som det offentlige har om dig.

Luk alle
Åben alle

Hvad er Mit Overblik?

Mit Overblik er din helt personlige side og indgang til det offentlige på borger.dk. Her kan du se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig.

Når du logger på med NemID/MitID, kan du se dine personoplysninger fra CPR og en række offentlige myndigheder – og samtidig får du adgang til at benytte relevante selvbetjeningsløsninger.

Mit Overblik hed tidligere Min Side.

Hvordan logger jeg på Mit Overblik?

Du logger på Mit Overblik med NemID/MitID. Det sikrer, at du er den eneste, som kan se dine oplysninger. Hvis du ikke har et NemID/MitID, kan du læse om bestilling i punktet 'Hvordan får jeg NemID/MitID?'.

Husk at logge rigtigt af Mit Overblik

Når du er logget på Mit Overblik, skal du huske at logge af efter dit besøg - især hvis du bruger borger.dk fra en offentlig computer på fx et bibliotek. Ellers risikerer du, at brugeren af computeren efter dig kan se dine personlige oplysninger.

For at logge korrekt ud fra borger.dk skal du klikke på knappen 'Log af' øverst på skærmen og lukke de browservinduer, du har åbne.

Det er ikke nok at klikke på krydset på fanebladet i din browser. Hvis du kun lukker et faneblad, vil du stadig være logget ind, og der vil stadig være adgang til dine personlige oplysninger. Det samme princip gør sig gældende på andre sites, hvor man bruger log-in.

Hvad kan jeg se på Mit Overblik?

Når du logger på Mit Overblik, vil du kunne finde information fra forskellige offentlige systemer og registre, fx:

 • børne- og ungeydelser fra ATP
 • gæld til Udbetaling Danmark
 • engangsudbetaling ved ægtefælles/samlevers død fra ATP
 • oplysninger fra kommuner – fx status på sager og ydelser
 • oplysninger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – fx status på sager og ydelser
 • oplysninger om a-kasse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • oplysninger om efterløn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • oplysninger om dagpenge fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • lønoplysninger fra Skattestyrelsen.

  Nogle oplysninger på Mit Overblik kommer fra kommuner. Eksempelvis tilbyder nogle kommuner indblik i byggesager på Mit Overblik, og andre kommuner tilbyder status på ens sager og ydelser. Hvad du kan se, afhænger af hvem du er, og hvilken kommune du bor i. Hvis Mit Overblik ikke kan finde oplysninger om dig, vil du kunne opleve at se tomme felter.

Hvor får Mit Overblik denne information fra?

Mit Overblik viser oplysningerne fra forskellige registre, som alle tilhører offentlige myndigheder. For at borger.dk kan præsentere oplysninger fra forskellige myndigheder for dig på Mit Overblik kræver det opslag i CPR- registret.

Oplysningerne indsamles med det formål at identificere dig og for, at du kan se dem på Mit Overblik. Det er kun dig, der kan se dine oplysninger på Mit Overblik.

Mit Overblik viser også oplysninger fra andre myndigheder og deres hjemmesider. I nogle tilfælde vil Mit Overblik dirigere dig videre til en anden offentlig hjemmeside, hvor du kan se yderligere oplysninger. Her behøver du ikke at logge ind igen.

Borger.dk´s information til dig om personoplysninger

Dine personlige oplysninger på Mit Overblik behandles sikkert og fortroligt og efter de gældende regler for beskyttelse af personoplysninger.

Læs mere om beskyttelsen af dine personoplysninger.

Hvor lang tid kan jeg se oplysninger for mit barn?

Du kan se oplysningerne om dine børn, indtil barnet fylder 18. Så forsvinder barnets oplysninger fra din side.

Hvad kan jeg som forælder se om mit barn på Mit Overblik?

De fleste forældre vil kunne se følgende oplysninger om deres barn på Mit Overblik:

 • barnets CPR-nummer
 • barnets navn
 • information om barnets eventuelle navne- og adressebeskyttelse.

  Derudover kan forældre i visse situationer se andre data via myndighedernes integrationer på Mit Overblik. Det kan fx være barnets vaccinationsprogram.

Hvorfor kan jeg ikke se oplysninger om mit barn?

Borger.dk behandler personoplysninger ud fra et forsigtighedsprincip, som indebærer, at CPR-oplysninger samt evt. andre oplysninger fra offentlige myndigheder kun vises, såfremt følgende kriterier er opfyldt:

 • barnet er under 18 år
 • barnet er ugift
 • personen, der er logget ind på Mit Overblik, har forældremyndighed over barnet
 • barnet har ikke navne- og adressebeskyttelse
 • barnet lever.

I visse tilfælde vil du ikke kunne se dit barns navn, men blot barnets CPR-nummer. Det gælder i tilfælde, hvor barnet har navne- og adressebeskyttelse. 

Borger.dk får data fra CPR. Du har mulighed for at se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR via registerindsigt.

Du kan ikke direkte få registerindsigt på andre, men hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet.

Hvis du oplever, at der er fejl i dine CPR-oplysninger, fx registreringer om forældremyndighed, skal du kontakte folkeregisteret i din kommune.

Der er fejl i mit navn på borger.dk - hvad er der galt?

Når borger.dk viser dit navn på portalen, kommer oplysningerne dels fra det navn, der står i dit NemID/MitID og dels fra det navn, du står anført i CPR-registret med.

Hvis navnet ikke er korrekt et af de to steder, kan det blive vist forkert på borger.dk.

Hvis dit navn ikke er korrekt, skal du kontakte dit lokale kirkekontor. Hvis du er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du kontakte din sønderjyske fødekommune. 

Læs mere om dine rettigheder ift. dine personoplysninger.

Jeg er flyttet til en ny kommune - hvorfor kan jeg ikke se de samme oplysninger?

Landets kommuner har ikke pligt til at vise de samme oplysninger på Mit Overblik, og derfor kan der være forskel på, hvad du kan se på Mit Overblik, når du flytter fra en kommune til en anden.

Hvordan får jeg NemID/MitID?

Du kan bestille NemID på nemid.nu.

Du kan læse om MitID på MitID.dk

Kan jeg bruge borger.dk med et ungdomscertifikat (mellem 15-18 år)?

Med et ungdomscertifikat har du mulighed for at logge på borger.dk, og du vil få adgang til de digitale løsninger, som du har behov for. Det er dog ikke sikkert, at alle løsninger er sat op til at virke med certifikatet. Du kan også se Mit Overblik og læse din digitale post, men resten af Mit Overblik vil ikke blive vist.

Spørgsmål? Kontakt os

Borgerservice

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Skriv sikkert til Borgerservice

Telefontider
Mandag-tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00