Mit overblik

På Mit Overblik har du adgang til oplysninger, som det offentlige har om dig.

Luk alle
Åben alle

Hvad er Mit Overblik?

Mit Overblik er din helt personlige side og indgang til det offentlige på borger.dk. Her kan du se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig.

Når du logger på med MitID, kan du se oplysninger om dig fra en række offentlige myndigheder. 

Hvordan logger jeg på Mit Overblik?

Du logger på Mit Overblik med MitID. Det sikrer, at du er den eneste, som kan se dine oplysninger. Hvis du ikke har MitID, kan du læse om bestilling på MitID.dk.

Husk at logge rigtigt af Mit Overblik

Når du er logget på Mit Overblik, skal du huske at logge af efter dit besøg - især hvis du bruger borger.dk fra en offentlig computer på fx et bibliotek. Ellers risikerer du, at brugeren af computeren efter dig kan se dine personlige oplysninger.

For at logge korrekt af Mit Overblik skal du klikke på knappen ´Log af´ øverst på skærmen og lukke de browservinduer, du har åbnet. 

Det er ikke nok at klikke på krydset på fanebladet i din browser. Hvis du kun lukker et faneblad, vil du stadig være logget ind, og der vil stadig være adgang til dine oplysninger. Det samme princip gør sig gældende på andre sites, hvor man bruger log-in.

Hvad kan jeg se på Mit Overblik?

Når du logger på Mit Overblik, vil du kunne finde information fra forskellige offentlige myndigheder inden for følgende områder:

 • Indkomst og skat
 • Økonomiske ydelser
 • Sager
 • Serviceydelser og hjælpemidler
 • Aftaler og frister
 • Gæld
 • Personlige oplysninger. 

Hvor får Mit Overblik denne information fra?

Mit Overblik viser oplysningerne fra forskellige registre, som alle tilhører offentlige myndigheder. For at borger.dk kan præsentere oplysninger fra forskellige myndigheder for dig på Mit Overblik kræver det opslag i CPR- registret.

Oplysningerne indsamles med det formål at identificere dig og for, at du kan se dem på Mit Overblik. Det er kun dig, der kan se dine oplysninger på Mit Overblik.

Mit Overblik viser også oplysninger fra andre myndigheder. I nogle tilfælde vil Mit Overblik dirigere dig videre til myndighedens egen hjemmeside eller selvbetjeningsløsning, hvor du kan se yderligere oplysninger. Her vil du i nogle tilfælde skulle logge ind igen. 

Borger.dk´s information til dig om personoplysninger

Dine oplysninger på Mit Overblik behandles sikkert og fortroligt og efter de gældende regler for beskyttelse af personoplysninger.

Læs mere om beskyttelsen af dine personoplysninger.

Hvor lang tid kan jeg se oplysninger for mit barn?

Du kan se oplysningerne om dine børn, indtil barnet fylder 18. Så forsvinder barnets oplysninger fra din side.

Hvad kan jeg som forælder se om mit barn på Mit Overblik?

De fleste forældre vil kunne se følgende oplysninger om deres barn på Mit Overblik:

 • barnets CPR-nummer
 • barnets navn
 • information om barnets eventuelle navne- og adressebeskyttelse.

Hvornår kan jeg ikke se oplysninger om mit barn?

Borger.dk behandler personoplysninger ud fra et forsigtighedsprincip, som indebærer, at CPR-oplysninger samt evt. andre oplysninger fra offentlige myndigheder kun vises, såfremt følgende kriterier er opfyldt:

 • barnet er under 18 år
 • barnet er ugift
 • personen, der er logget ind på Mit Overblik, har forældremyndighed over barnet
 • barnet har ikke navne- og adressebeskyttelse
 • barnet lever.

I visse tilfælde vil du ikke kunne se dit barns navn, men blot barnets CPR-nummer. Det gælder i tilfælde, hvor barnet har navne- og adressebeskyttelse. 

Borger.dk får data fra CPR. Du har mulighed for at se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR via registerindsigt.

Du kan ikke direkte få registerindsigt på andre, men hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet.

Hvis du oplever, at der er fejl i dine CPR-oplysninger, fx registreringer om forældremyndighed, skal du kontakte folkeregisteret i din kommune.

Der er fejl i mit navn på borger.dk - hvad er der galt?

Når borger.dk viser dit navn på portalen, kommer oplysningerne dels fra det navn, der står i dit MitID og dels fra det navn, du står anført i CPR-registret med.

Hvis navnet ikke er korrekt et af de to steder, kan det blive vist forkert på borger.dk.

Hvis dit navn ikke er korrekt, skal du kontakte dit lokale kirkekontor. Hvis du er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du kontakte din sønderjyske fødekommune. 

Læs mere om dine rettigheder ift. dine personoplysninger.

Jeg er flyttet til en ny kommune - hvorfor kan jeg ikke se de samme oplysninger?

Landets kommuner har ikke pligt til at vise de samme oplysninger på Mit Overblik, og derfor kan der være forskel på, hvad du kan se på Mit Overblik, når du flytter fra en kommune til en anden.

Spørgsmål? Kontakt os

Borgerservice

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Skriv sikkert til Borgerservice

Telefontider
Mandag-tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00