Skorstensfejer

Det er lovpligtigt at ildsteder og skorstene, der er i brug, skal have udført skorstensfejerarbejde mindst en gang om året.

Skorstensfejning

Skorstene, der er i brug, skal renses af en skorstensfejer mindst en gang om året.

Skorstensfejeren skal kontaktes, hvis du skal have brændeovn eller pejs i dit enfamilieshus. Skorstensfejeren skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen, inden den tages i brug.

Bor du i et flerfamilies hus, skal du forinden søge om byggetilladelse hos kommunen.

Hvad gør skorstensfejeren?

Ildsteder og skorsten, der er i brug, skal have udført skorstens-fejerarbejde mindst en gang om året, da dette er lovpligtigt. Det vil sige, at skorsten, røgrør og ildsted skal renses, og der skal udføres et brandpræventivt tilsyn for at sikre, at skorsten, røgrør og ildsteder ikke er behæftet med fejl og mangler.

Skorstene for mindre oliefyringsanlæg samt skorstene for pejse og brændeovne skal renses mindst én gang om året.

Ved anlæg for fast brændsel vil der ofte være behov for flere fejninger om året. Antallet af fejninger pr. år fastsættes på grundlag af en konkret vurdering af skorstensfejeren efter orientering/forhandling med ejeren.

Bortskaffelse af sod-poser foretages i den enkelte husstands skraldespand.

Reglerne om skorstensfejning

Faaborg-Midtfyn Kommune skal sørge for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Til at udføre arbejdet har kommunen indgået aftale med 2 lokale skorstensfejermestre.

De 2 lokale skorstensfejermestre dækker følgende områder:

  • Broby: Kim Hartmann Johansen
  • Faaborg, Kværndrup, Ringe, Ryslinge og Årslev: Ole Lautrup

Der er frit valg af skorstensfejer, og det er derfor muligt at vælge en anden skorstensfejer.

Det er lovpligtigt for bygningsejer at sikre, at ildsteder og skorstene, der er i brug, får udført skorstensfejerarbejde mindst en gang om året.

Sådan afmelder du din skortsenfejermester

Ønsker du at afmelde skorstensfejning af din skorsten og ildsted, skal du kontakte din skorstensfejer

Dit ildsted skal være fysisk afbrudt fra skorstenen, før du kan afmelde den lovpligtige skorstensfejning. Ved afbrydning af pejse skal det være åbenlyst for enhver, at pejsen ikke længere kan bruges.

Afmeldingen skal ske inden den 1. november, for ikke at betale gebyr for det kommende år. Hvis ildstedet er afbrudt korrekt fra skorstenen, vil du herefter ikke længere modtage opkrævning for skorstensfejning.

Andre opgaver for skorstensfejeren

Oliefyr skal kontrolleres, justeres og renses mindst én gang om året, for at det fungerer bedst muligt. Dette er lovpligtigt.

I forbindelse med skorstensfejningen har skorstensfejeren ret og pligt til at kontrollere, om kontrolmåling er udført. Hvis dette ikke er tilfældet, skal skorstensfejeren foretage målingen, Kontrolmålingen kan også udføres af et godkendt olieservicefirma.

Ud over kontrolmåling, rensning af kedel og røgrør, må skorstensfejeren ikke udføre andet arbejde på anlægget.

Gebyr for kontrolmålingen fastsættes af Energistyrelsen og betales direkte til skorstensfejermesteren i forbindelse med målingen.

Opstår der problemer, som ikke kan løses i samarbejde med skorstensfejermesteren, kan der rettes henvendelse til By, Land og Kultur, på 72 53 21 10 eller Beredskab Fyn på 65 51 18 00.

Ved etablering af skorsten og ildsted skal der ske anmeldelse til skorstensfejermesteren for det pågældende område.

Luk alle
Åben alle

Skorstensfejere

Fyns Frie Skorstensfejer v/ Jan Hansen
Hundstrupvej 20, Krarup, 5750 Ringe
Telefon: 40 72 72 10
Fyns-frie-skorstensfejer@hotmail.dk

Kim Hartmann Johansen
Banevænget 10, Allested, 5672 Broby
Telefon: 66 16 25 71
Mobil: 21 25 23 87
kim@skorstensfejer.nu

Ole Lautrup
Smedegårdsvej 11, Kirkeby, 5771 Stenstrup
Telefon: 62 26 27 61
stenstrup@skorstensfejeren.dk

Takster

Det er lovpligtigt for bygningsejer at sikre, at ildsteder og skorstene, der er i brug, får udført skorstens­fejerarbejde mindst en gang om året. Den enkelte skorstensfejer sender en regning, direkte til husejer, efter udførte arbejder.

Skorstensfejning  
Første skorsten indtil 10 m.  115 kr.
Efterfølgende skorstene indtil 10 m. (samme ejendom) 90 kr.
For hver påbegyndt meter ud over de 10 m. 4 kr.
Rensning af centralkedler 263 kr.
Rensning af brændeovne 131 kr.

 

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%

 

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.

 

Rensning af røgrør og røgkanaler  
35x35 cm indvendigt mål for første meter 61 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter 30 kr.
Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter 121 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter 61 kr.

 

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

 

For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 115 kr.

 

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

 

Tilmelding af nye skorstene/ildsteder 437 kr.
Påtegning af prøvningsattest 120 kr.
Taksterne på området er alle excl. moms  

Spørgsmål? Kontakt os

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00