Skorstensfejer

Det er lovpligtigt at ildsteder og skorstene, der er i brug, skal have udført skorstensfejerarbejde mindst en gang om året.

Skorstensfejning

Skorstene, der er i brug, skal renses af en skorstensfejer mindst en gang om året.

Skorstensfejeren skal kontaktes, hvis du skal have brændeovn eller pejs i dit enfamilieshus. Skorstensfejeren skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen, inden den tages i brug.

Bor du i et flerfamilies hus, skal du forinden søge om byggetilladelse hos kommunen.

Hvad gør skorstensfejeren?

Ildsteder og skorsten, der er i brug, skal have udført skorstens-fejerarbejde mindst en gang om året, da dette er lovpligtigt. Det vil sige, at skorsten, røgrør og ildsted skal renses, og der skal udføres et brandpræventivt tilsyn for at sikre, at skorsten, røgrør og ildsteder ikke er behæftet med fejl og mangler.

Skorstene for mindre oliefyringsanlæg samt skorstene for pejse og brændeovne skal renses mindst én gang om året.

Ved anlæg for fast brændsel vil der ofte være behov for flere fejninger om året. Antallet af fejninger pr. år fastsættes på grundlag af en konkret vurdering af skorstensfejeren efter orientering/forhandling med ejeren.

Bortskaffelse af sod-poser foretages i den enkelte husstands skraldespand.

Reglerne om skorstensfejning

Faaborg-Midtfyn Kommune skal sørge for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Til at udføre arbejdet har kommunen indgået aftale med 2 lokale skorstensfejermestre.

De 2 lokale skorstensfejermestre dækker følgende områder:

  • Broby: Kim Hartmann Johansen
  • Faaborg, Kværndrup, Ringe, Ryslinge og Årslev: Ole Lautrup

Der er frit valg af skorstensfejer, og det er derfor muligt at vælge en anden skorstensfejer.

Det er lovpligtigt for bygningsejer at sikre, at ildsteder og skorstene, der er i brug, får udført skorstensfejerarbejde mindst en gang om året.

Andre opgaver for skorstensfejeren

Oliefyr skal kontrolleres, justeres og renses mindst én gang om året, for at det fungerer bedst muligt. Dette er lovpligtigt.

I forbindelse med skorstensfejningen har skorstensfejeren ret og pligt til at kontrollere, om kontrolmåling er udført. Hvis dette ikke er tilfældet, skal skorstensfejeren foretage målingen, Kontrolmålingen kan også udføres af et godkendt olieservicefirma.

Ud over kontrolmåling, rensning af kedel og røgrør, må skorstensfejeren ikke udføre andet arbejde på anlægget.

Gebyr for kontrolmålingen fastsættes af Energistyrelsen og betales direkte til skorstensfejermesteren i forbindelse med målingen.

Opstår der problemer, som ikke kan løses i samarbejde med skorstensfejermesteren, kan der rettes henvendelse til By, Land og Kultur, på 72 53 21 10 eller Beredskab Fyn på 65 51 18 00.

Ved etablering af skorsten og ildsted skal der ske anmeldelse til skorstensfejermesteren for det pågældende område.

Luk alle
Åben alle

Skorstensfejere

Fyns Frie Skorstensfejer v/ Jan Hansen
Hundstrupvej 20, Krarup, 5750 Ringe
Telefon: 40 72 72 10
Fyns-frie-skorstensfejer@hotmail.dk

Kim Hartmann Johansen
Banevænget 10, Allested, 5672 Broby
Telefon: 66 16 25 71
Mobil: 21 25 23 87
kim@skorstensfejer.nu

Ole Lautrup
Smedegårdsvej 11, Kirkeby, 5771 Stenstrup
Telefon: 62 26 27 61
stenstrup@skorstensfejeren.dk

Takster

Skorstensfejning 2020

Bemærk at hvis du er tilmeldt skorstensfejerordningen, vil du ikke fremadrettet blive opkrævet for denne ydelse over ejendomsskatten.

Skorstensfejerne har valgt fremover selv at opkræve for skorstensfejning i forbindelse med ydelsen. Dette sker med virkning fra 1. januar 2017. Det er lovpligtigt for bygningsejer at sikre, at ildsteder og skorstene, der er i brug, får udført skorstensfejerarbejde mindst en gang om året.

Spørgsmål? Kontakt os

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00