Borgerrådgiver

Her finder du information om borgerrådgiveren i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgerrådgiveren er en uvildig rådgiver, som kan hjælpe dig med at finde rundt i regler, afgørelser og styrke din dialog med kommunen.

Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt bidrage til at sikre borgerens retssikkerhed. Har du f.eks. fået en afgørelse, du ikke forstår, eller har du brug for vejledning i en sag med kommunen? Så kontakt vores borgerrådgiver – hun kan hjælpe dig med at finde rundt i det kommunale system.

Uvildig vejledning

Vores borgerrådgiver er en uvildig rådgiver til gavn for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hun er uafhængig af de politiske udvalg samt stabe og fagområder og er ansat med reference til kommunaldirektøren.

 

Luk alle
Åben alle

Hvem er borgerrådgiveren?

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver hedder Astrid Skotte Lange og har mange års erfaring med arbejdet som uvildig rådgiver. Hun er uddannet socialrådgiver og jurist og kender derfor til de juridiske rammer, som kommunens administration arbejder inden for.
Borgerrådgiverens overordnede opgaver er følgende:

 • Hjælpe med at skabe en god og konstruktiv dialog mellem borgerne og kommunen.
 • Hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.
 • Medvirke til at sikre, at klager bliver brugt til at gøre kommunens sagsbehandling og borgerbetjening bedre.
 • Medvirke til at sikre borgernes retssikkerhed.

Hvem kan henvende sig til borgerrådgiveren?

Alle borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune kan henvende sig til borgerrådgiveren.

Hvad koster det?

Det er gratis.

Hvad kan borgerrådgiveren gøre for mig?

Borgerrådgiveren kan se på din sag og undersøge, om regler og principper for god sagsbehandling er overholdt. Hun kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men hun kan undersøge, om din sag er håndteret korrekt.
Hun kan også vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få skabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.

Helt konkret kan hun f.eks. hjælpe dig med følgende:

 • Hjælpe dig med at blive hørt i din sag, hvis du synes, at kommunens behandling af dig og din sag ikke er god nok.
 • Hjælpe med at finde ud af om der kan klages, og hvem der evt. skal/kan klages til. I sidste ende kan hun også hjælpe med at udforme en klage.
 • Hjælpe med at forstå afgørelser fra kommunen.
 • Vejlede om dine rettigheder i forbindelse med din sagsbehandling. Fx hvor lang tid må sagsbehandlingen vare, og hvordan kan du forvente at blive behandlet.
 • Hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis sagen er gået i hårdknude.
 • Tilbyde mægling i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem dig og kommunen.
 • Forberede dig til en samtale med kommunen, du er utryg ved, og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Hvad kan en borgerrådgiver ikke?

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe dig med følgende:

 • Behandle sager og træffe afgørelser – hun kan med andre ord ikke blive din sagsbehandler, bisidder eller repræsentere dig i din sag hos kommunen.
 • Ændre på indholdet i afgørelser, der er truffet (afslag, bevillinger, forbud, tilladelser m.v.).
 • Behandle klager over forhold, som diverse klageinstanser tager sig af, eller sager som er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.
 • Behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen eller over forhold som kommunalbestyrelsen har behandlet og taget stilling til.
 • Behandle klager, der vedrører ansættelsesforhold i kommunen.
  Borgerrådgiveren behandler normalt ikke sager, der er afsluttet for mere end et år siden.

Hvilke oplysninger skal min henvendelse indeholde?

Det er vigtigt, at du giver borgerrådgiveren de oplysninger, hun skal bruge for at kunne behandle og svare på din henvendelse. Du må derfor meget gerne oplyse følgende:

 • Dit fulde navn
 • Telefonnummer og/eller e-mail
 • Hvem i kommunen du har været i kontakt med
 • Hvad du henvender dig om. Jo mere konkret, jo bedre
 • Hvad du håber at få ud af din henvendelse. Det ønskede resultat er ikke altid en reel mulighed, men hvis hun kender dine ønsker, er det lettere at forsøge at imødekomme dem.

I sidste ende bestemmer du selvfølgelig selv hvilke oplysninger, du oplyser. Du kan også henvende dig anonymt, men det vil begrænse borgerrådgiverens muligheder for at behandle din henvendelse.

Hvornår kan jeg kontakte borgerrådgiveren?

Kontakt borgerrådgiveren på telefonnummer 72 53 10 17 på følgende tidspunkter:

Mandag 9.00 - 15.00
Tirsdag 9.00 - 15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 13.00


Hvis borgerrådgiveren ikke har mulighed for at besvare dit opkald, kan du lægge en besked på telefonsvareren. Borgerrådgiveren vil herefter forsøge at ringe tilbage inden for 3 arbejdsdage. Der kan dog gå længere tid i tilfælde af ferie, sygdom og lignende.

Kan jeg mødes med borgerrådgiveren?

Ja, det kan du sagtens.
Ring og aftal en tid på telefon 72 53 10 17. Så kan I også aftale, om der er papirer eller andet, du skal tage med til mødet.

Borgerrådgiveren har mulighed for at booke mødelokaler på kommunens adresser:

 • Faaborg: Mellemgade 15
 • Ringe: Lindevej 5 og Tinghøj Allé 2
 • Broby: Østerågade 40 og Birkevej 15 (MDvuns-huset)
 • Gislev: Faaborgvej 19

Har du svært ved at transportere dig, eller ønsker du af andre grunde, at mødet foregår i dit hjem, kan det selvfølgelig arrangeres.

Kan jeg henvende mig på vegne af en anden?

Hvis du vil henvende dig på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig. Den originale fuldmagt skal afleveres til borgerrådgiveren samtidig med, at du henvender dig.
En fuldmagt er nødvendig, fordi borgerrådgiveren normalt kun behandler sager, der indeholder personoplysninger, hvis parterne i sagen har givet samtykke til det.

Send din fuldmagt til Borgerrådgiveren

Læs om borgerrådgiverens undersøgelser

Borgerrådgiveren i Faaborg-Midtfyn Kommune kan i samråd med kommunaldirektøren beslutte at gennemføre undersøgelser. Det kan fx ske, hvis flere henvendelser fra borgere udgør et mønster, eller hvis borgerrådgiveren får kendskab til, at sagsbehandlingen på et område ikke sker på en hensigtsmæssig måde.

Ud fra undersøgelsen laver borgerrådgiveren en redegørelse, og konklusionerne herfra bruges til læring i organisationen.

Nedenfor kan du læse en redegørelse om sager vedrørende støtte til køb af handicapbil.

Spørgsmål? Kontakt os

Borgerrådgiveren

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 10 17

Skriv sikkert til borgerrådgiveren

Telefontider
Mandag-tirsdag 9.00 - 15.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 13.00

Hvis borgerrådgiveren ikke har mulighed for at besvare dit opkald, kan du lægge en besked på telefonsvareren. Borgerrådgiveren vil herefter ringe tilbage inden for 3 arbejdsdage. Der kan dog gå længere tid i tilfælde af ferie, sygdom og lignende.