Værestederne Midtpunktet og Den Blå Ambassade

Væresteder for borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder

Støtte til borgere der oplevere vanskeligheder ved at indgå i social kontakt 

I kommunen tilbyder vi hjælp til dig, der har behov for støtte til at indgå i sociale relationer eller samvær.
Når du bliver visiteret til tilbuddet, bliver du tilknyttet en fast støtte-kontakt person.
Sammen med dig vil støtte-kontaktpersonen udarbejde delmål, så du oplever en sammenhængende indsats, der giver mening for dig.


I kommune ydes støtten på to matrikler:

• Midtpunktet på Tværgade i Ringe

• Den Blå Ambassade på Damtoften i Faaborg

 

Støtten kan fx bestå af:

• Genopbygning af ressourcer og selvværd
• Fysisk og psykisk træning
• Aktiviteter i og uden for værestedet
• Støtte til kommunikation med offentlige myndigheder, sygehus eller egen læge

Luk alle
Åben alle

Lovgrundlag

Socialfaglig indsats efter Serviceloven §104

Tilbudsportal og kvalitetsstandard

Spørgsmål? Kontakt os

Værestederne Midtpunktet og Den Blå Ambassade

Midtpunktet
Tværgade 13
5750 Ringe

Telefon: 72 53 06 94


Den Blå Ambassade
Damtoften 6B
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 06 92 

Ledelse

Afdelingsleder
Jeanett Jensen
Mail: jesch@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger hertil)
Telefon: 72 53 69 34

Afdelingsleder
Dennis Fredell Olsen
Mail: defro@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger hertil)
Telefon: 72 53 68 18