Værestederne Midtpunktet og Den Blå Ambassade

Væresteder for borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder

Støtte til borgere der oplevere vanskeligheder ved at indgå i social kontakt 

I kommunen tilbyder vi hjælp til borgere, der har behov for støtte til at indgå i sociale- relationer eller samvær.
Når man som borger bliver visiteret til tilbuddet, bliver man tilknyttet en fast støtte-kontakt person.
Sammen med borgeren vil støtte-kontaktpersonen, udarbejde delmål så borger oplever en sammenhængende indsats, der giver mening.


I kommune ydes støtten på to matrikler:

• Midtpunktet på Tværgade i Ringe
• Den Blå Ambassade på Damtoften i Faaborg

Støtten kan fx bestå af:

• Genopbygning af ressourcer og selvværd
• Fysisk og psykisk træning
• Aktiviteter i og uden for værestedet
• Støtte til kommunikation med offentlige myndigheder, sygehus eller egen læge

Luk alle
Åben alle

Lovgrundlag

Socialfaglig indsats efter Serviceloven §104

Spørgsmål? Kontakt os

Værestederne Midtpunktet og Den Blå Ambassade

Midtpunktet
Tværgade 13
5750 Ringe

Telefon: 72 53 06 94

Send sikkert til Midtpunktet via Borger.dk

Send sikkert til Midtpunktet via Virk.dk


Den Blå Ambassade
Damtoften 6B
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 06 92 

Send sikkert til Den Blå Ambassade via Borger.dk

Send sikkert til Den Blå Ambassade via Virk.dk

Ledelse

Afdelingsleder
Jeanett Jensen
Mail: jesch@fmk.dk
Telefon: 72 53 69 34

Afdelingsleder
Dennis Fredell Olsen
Mail: defro@fmk.dk
Telefon: 72 53 68 18