Naturprojekter

Kommunen er hele tiden i gang med at planlægge og gennemføre projekter til gavn for naturen. Det kan være etablering af nye stier, oprensning af vandhuller og pleje på store naturområder.

Luk alle
Åben alle

LIFE 70

Formålet med projektet er at forbedre naturtilstanden i Natura 2000-områder, særligt med fokus på naturtyperne højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper.

Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 hektar.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder sammen med 6 andre danske kommuner, Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden om projektet, og formålet er at forbedre naturen i 11 Natura 2000-områder på Fyn, Langeland og i Jylland.

Projektet støttes af EU’s LIFE fond, 15. juni Fonden og Villum Fonden.

Der arbejdes i følgende områder i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Projektet er med til at opfylde Natura 2000-handleplanerne.

LIFE Bøjden Nor

Formålet med projektet ”Genopretning af overdrev ved Bøjden Nor med positiv indflydelse på forvaltningen af sårbar kystlagune” er at sikre

  • en række naturtyper gunstig bevaringsstatus, herunder bl.a. overdrev, kystlagune og strandeng
  • den mest hensigtsmæssige vandbalancefor de enkelte naturtyper
  • flere levesteder for strandtudsen

Projektet er med til at opfylde Natura 2000-handleplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med Fugleværnsfonden købt og udlagt 25 hektar landbrugsjod som overdrev.

Projektet støttes af EU-LIFE fonden, Karen Krieger Fonden og Fugleværnsfonden.

UC LIFE projekt i Sallinge Å

UC LIFE Denmark er et EU støttet projekt, som skal forbedre levestederne for Tykskallet malermusling i Susåen, Odense Å og Sallinge Å.

I Sallinge reintroduceres Tykskallet malermusling ved at udsætte elritser, der er inficeret med muslingelarver.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder sammen med Næstved Kommune og Odense Kommune i projektet.

Læs mere på www.uclife.dk

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os