Naturprojekter

Kommunen er hele tiden i gang med at planlægge og gennemføre projekter til gavn for naturen. Det kan være etablering af nye stier, oprensning af vandhuller og pleje på store naturområder.

Luk alle
Åben alle

Formålet med projektet er at forbedre naturtilstanden i Natura 2000-områder, særligt med fokus på naturtyperne højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper.

Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 hektar.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder sammen med 6 andre danske kommuner, Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden om projektet, og formålet er at forbedre naturen i 11 Natura 2000-områder på Fyn, Langeland og i Jylland.

Projektet støttes af EU’s LIFE fond, 15. juni Fonden og Villum Fonden.

Der arbejdes i følgende områder i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Projektet er med til at opfylde Natura 2000-handleplanerne.

Formålet med projektet ”Genopretning af overdrev ved Bøjden Nor med positiv indflydelse på forvaltningen af sårbar kystlagune” er at sikre

  • en række naturtyper gunstig bevaringsstatus, herunder bl.a. overdrev, kystlagune og strandeng
  • den mest hensigtsmæssige vandbalancefor de enkelte naturtyper
  • flere levesteder for strandtudsen

Projektet er med til at opfylde Natura 2000-handleplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med Fugleværnsfonden købt og udlagt 25 hektar landbrugsjod som overdrev.

Projektet støttes af EU-LIFE fonden, Karen Krieger Fonden og Fugleværnsfonden.

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os