Aktivitets- og samværstilbud

Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Sådan søger du om et aktivitets- og samværstilbud

Du skal visiteres til aktivitets- og samværstilbud. Visitationen sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering, som foretages af socialrådgiver i Myndighed.

Kontakt Rådgivning og Visitation hvis du vil søge på telefon 72 53 24 00

Hvad består et tilbud om aktivitets- og samværstilbud af?

Tilbuddet kan omhandle såvel fysiske som sociale aktiviteter som f.eks. at:

  • understøtte et godt netværk
  • skabe mulighed for at etablere netværk mellem borgere med lignende funktionsnedsættelser
  • forebygge social isolation, herunder deltage i fælles sociale aktiviteter
  • forebygge ensomhed og øge borgerens livskvalitet
  • At udvikle og vedligeholde personlige færdigheder

Som udgangspunkt visiteres der til et aktivitets- og samværstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis tilbuddet kan dække dit behov. Du kan som udgangspunkt komme i aktivitets – og samværstilbud 1-4 dage om ugen. Omfanget vil afhænge af din situation.

Egenbetaling

Du betaler selv for kost og materialer samt ved fælles udgifter.

Spørgsmål? Kontakt os

Socialområdet Voksne

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os