Aktivitets- og samværstilbud

Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Sådan søger du om et aktivitets- og samværstilbud

Du skal visiteres til aktivitets- og samværstilbud. Visitationen sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering, som foretages af socialrådgiver i Myndighed.

Kontakt Rådgivning og Visitation hvis du vil søge på telefon 72 53 60 00

Hvad består et tilbud om aktivitets- og samværstilbud af?

Tilbuddet kan omhandle såvel fysiske som sociale aktiviteter som f.eks. at:

  • understøtte et godt netværk
  • skabe mulighed for at etablere netværk mellem borgere med lignende funktionsnedsættelser
  • forebygge social isolation, herunder deltage i fælles sociale aktiviteter
  • forebygge ensomhed og øge borgerens livskvalitet
  • At udvikle og vedligeholde personlige færdigheder

Som udgangspunkt visiteres der til et aktivitets- og samværstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis tilbuddet kan dække dit behov. Du kan som udgangspunkt komme i aktivitets – og samværstilbud 1-4 dage om ugen. Omfanget vil afhænge af din situation.

Egenbetaling

Du betaler selv for kost og materialer samt ved fælles udgifter.

Spørgsmål? Kontakt os

Rådgivning og Visitation

Telefon 72 53 60 00

Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag: 9.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os