Kulturstrategi

Kulturstrategien indeholder en række indsatsområder, der sætter retning på kommunens videre udvikling af kulturområdet frem mod 2028.

Vision og indsatsområder

Kunst og kultur binder os sammen, skaber liv, identitet og fællesskab. Derfor bærer Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturstrategi 2021-2028 overskriften Sammen om kulturelle fællesskaber, kunst og kulturarv.

Vi prioriterer, at vores børn og unge oplever og tager del i den kunst og kulturarv, der har så dybe rødder netop her. Vi prioriterer museer på internationalt niveau og giver alle mulighed for at indgå i stærke fællesskaber.

Strategien indeholder 6 indsatsområder:

  1. Kunst og kultur som løftestang for udvikling af byer og lokalsamfund
  2. Fællesskaber, festivaler og samarbejde på tværs
  3. Udvikling af kulturinstitutioner og styrkelse af scenekunsten
  4. Børn og unges kulturelle dannelse
  5. Kulturarv og oplevelser i naturen
  6. Film og billedkunst – visuel kultur

Handlingskatalog

Med kulturstrategien følger et handlingskatalog, som præsenterer en række forslag til udviklingsprojekter og mulige handlinger under hvert af de 6 indsatsområder. Disse forslag til handlinger udgør mere konkrete bud på, hvordan strategiens overordnede målsætninger kan nås.

Inddragelse af kulturaktører og samarbejdspartnere

En lang række kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og lokale ildsjæle har sammen med repræsentanter for andre fagområder været inddraget i arbejdet med Kulturstrategi 2021-2028.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os