Affald fra erhverv

Håndtering af erhvervsaffald er reguleret i Erhvervsaffaldsregulativet, og består enten af en indsamlings- eller en anvisningsordning.