Ansæt en medarbejder med løntilskud

Job med løntilskud er en udvidet mulighed for finde nye medarbejdere med hjælp fra en tilskudsordning.

Hvad er mulighederne med løntilskud?

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan normalt vare op til 6 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder og i nogle situationer længere. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Virksomheder kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed. Kravet om 6 måneders ledighed bortfalder dog, hvis den ledige:

  • Ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere
  • Er over 50 år eller
  • Enlig forsørger

Virksomheden udbetaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på 50% af lønnen, dog maks. 82,90 kr. pr. arbejdstime (2021 sats). For offentlige virksomheder er satsen 120,40 kr. pr. arbejdstime.

I en midlertidig periode fra 1. september 2021 til og med 31. december 2022 kan virksomheder ansætte personer over 50 år, der har været ledige i min. 12 måneder, med et løntilskud på 102,90 kr. pr. arbejdstime (140,40 kr. i offentlige virksomheder).

Ledige kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, de seneste har været ansat i, eller i virksomheder, der er ejet af deres ægtefælle. 

Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og virksomheden skal opfylde:

  • Et merbeskæftigelseskrav
  • Et forholdstalskrav og 
  • Virksomhedens bruttostøtteintensitet må ikke overstige 50%

Kontakt jobcenterets virksomhedsservice for at høre mere om hvad et merbeskæftigelses- og et forholdstalskrav er, samt hjælp til at afklare jeres bruttostøtteintensitet.

Der findes også muligheder for løntilskudsordninger for:

Spørgsmål? Kontakt os

Virksomheds­service

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 74 50

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.15
Torsdag 8.00 - 17.15
Fredag 8.00 - 12.45