Ejendomsskatter og afgifter

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det er ejendomsvurderingen, der bestemmer, hvor meget du skal betale. Fra 2024 betaler du ejendomsskatterne over din forskudsskat.

Fra 2024 overtager SKAT opkrævningen af grundskyld. Kommunen vil dog stadig opkræve bidrag til rottebekæmpelse og jordstyring.

Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, kan du læse mere på www.vurderingsportalen.dk.

Har du spørgsmål til din nye ejendomsvurdering, så skal du kontakte Vurderingsstyrelsen.

Læs mere om bidrag og grundskyld

Luk alle
Åben alle

Bidrag

Faaborg-Midtfyn kommune opkræver bidrag for rottebekæmpelse og jordflytning.

Rottebekæmpelse

Alle ejendomme skal bidrage til kommunens udgifter forbundet med den obligatoriske bekæmpelse af rotter i kommunen. Fra 2024 vil gebyret ikke længere beregnet på grundlag af ejendomsværdien, men efter antal bebygget m2. Kommunalbestyrelsen beslutter hvordan gebyret beregnes og opkræves.

Jordflytning

Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver et årligt administrationsgebyr for hver privat ejendom vedrørende anmeldelsespligtig jordforurening. Dette gebyr bidrager til dækning af de udgifter Faaborg-Midtfyn Kommune har til de administrative opgaver i forbindelse med reglerne om områdeklassificering, herunder anmeldelser af jordflytning.

Betalingsfrist

Gebyr for jordstyring og rottebekæmpelse vil blive opkrævet sammen i marts måned, med forfald d. 1. april og med sidste rettidige betalingsdag d. 10. april. 

Sådan betaler du

Opkrævningen vil blive sendt til din digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post. Hvis opkrævningen skal tilmeldes til betalingsservice kan dette gøres ved betaling af indbetalingskort via din netbank, eller du kan få hjælp til at tilmelde dig betalingsservice af din bank.

Rykkerskrivelse

Har du indsigelser til rykkerskrivelser skal du kontakte Team Opkrævning på telefon 72 53 15 65.

Indefrysning af grundskyld Start

Fra og med 2018 har ejere af fast ejendom haft mulighed for at optage lån til dækning af stigende grundskyldsbeløb. Tidligere var det kommunernes ansvar at administrere disse indefrysningslån. Men med de nye regler for ejendomsskat, vil Skatteforvaltningen fremover håndtere alle nye indefrysningslån.

Har du allerede et indefrysningslån for din grundskyld, vil dette automatisk blive videreført under de nye skattelovgivninger.

Skulle du ønske at ophøre din indefrysningsaftale, er det muligt at melde fra via din forskudsopgørelse. Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din personlige andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

For lån, der er etableret i 2023 eller tidligere, gælder det, at tilbagebetalingen fortsat skal ske til kommunen. Disse lån er rentefrie, indtil de overgår til Skatteforvaltningen, hvilket forventes at finde sted i 2026.

Som boligejer har du mulighed for selv at tilmelde eller afmelde indefrysningslånet på borger.dk. Indbetalingskort sendes til din digitale postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage indbetalingskortet med posten. 

Det er også via kommunen, du kan få oplyst det samlede beløb, du har lånt frem til og med den 31. december 2023.

Vær opmærksom på, at et fravalg er endeligt, og du kan ikke genoptage din tidligere indefrysningsaftale.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Ejendomsskat

Ejendomsskattebillet eller manglende indbetalingskort
Telefon: 72 53 21 24

Manglende betaling
Team Opkrævning
Telefon: 72 53 15 65

Telefontider Team Opkrævning:
Mandag-tirsdag: 9-14
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9-17
Fredag: Lukket

Lån til betaling af ejendomsskat
Borgerservice
Telefon: 72 53 15 60