Tilskud til energiforbedringer i boligen

Der er mulighed for, at du kan få tilskud til energiforbedringer i boligen.

Her kan du få mere information om de enkelte tilskudsordninger til energiforbedringer i boligen og finde ansøgningsmuligheder.

Luk alle
Åben alle

Bygningspuljen Start

Bygningspuljen kan søges af helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm.

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Der gives overordnet set tilskud til tre ting:

  1. Skift af varmekilde
  2. Isolering af klimaskærm
  3. Optimering af boligens drift

Bygningspuljen administreres af Energistyrelsen, og for yderligere information, kan du skrive til bygningspuljen@ens.dk eller kontakte  telefon 51 67 43 05.

Brændeovne Start

Pr. 1. august 2021 blev det lovpligtigt, at skifte eller skrotte brændeovne fra før 2003 ved ejerskifte af bolig.

Få nærmere information på braendefyringsportalen.dk

Tilskud - en oversigt

Tilskud til skift af opvarmningsform

Sparenergi.dk

Vinterhjælpepakken 2022

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om en vinterhjælpepakke, som skal afbøde de stigende energiomkostninger.

Aftalen indeholder blandt andet

  • Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
  • Skrotningsordningen udvides med træpillefyr
  • Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet
  • Lempelse af elafgift for varmepumper
  • Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift

Vinterhjælpepakken 2022

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet 10.00 - 15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.