Bevæg dig for livet

Faaborg-Midtfyn Kommune er ”Bevæg dig for livet” kommune og har stort fokus på at flere borgere skal opleve glæden ved bevægelse, natur og fællesskaber.

”Bevæg dig for livet” er er fælles visionsaftale mellem Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har til mål at gøre Danmark til den mest motions- og idrætsaktive nation i verden i 2025. Fælles arbejder DGI og DIF på, at mindst 75% danskere skal dyrke idræt/motion og 50% af danskerne skal dyrke idræt i en forening.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med afsæt i kommunes Udviklingsstrategi og i tæt samarbejde med DGI Fyn, at understøtte den fælles vision ”Bevæg dig for livet” gennem en visionsaftale. Aftalen skal være med til at skabe bedre forudsætninger for at udvikle aktive og sunde fællesskaber, forbedre idræts- og sundhedstilbud samt skabe mere attraktive mødesteder i kommunen.

Visionsaftalen i Faaborg-Midtfyn blev indgået d. 19. august 2020. Der vil løbende blive igangsat indsatser og aktiviteter mellem kommunens forvaltningsområder, foreninger, kulturelle institutioner, frivillige og andre aktører, der vil være med til at fremme mere bevægelse for borgere i kommunen.

Aktiviteterne tager særligt udgangspunkt i følgende hovedspor:

  1. Outdoor
    Vi ønsker at styrke udvalgte naturområder med bedre muligheder for aktiviteter og faciliteter der understøtte spændende outdoor events, lave sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i naturen, samt øge formidlingen omkring outdoo rmulighederne i kommunen - sammen med foreningsliv, naturskoler, borgere og andre aktører.

  2. Mødesteder
    Vi vil sætte fokus på at skabe inkluderende mødesteder, særlige aktivitetszoner og styrke fællesskaber, der har betydning for at flere mødes om idræt og bevægelse. Det handler ikke kun om at skabe fysiske faciliteter, men også om at skabe og udnytte eksisterende mødesteder, der kan samle borgere og foreninger, engagere, udfordre og stimulere til flere fællesskaber, mere bevægelse og øget sundhed. Udvikling af aktiviteter for voksne motionister er et særligt fokusområde.

  3. Børn og unges lige adgang til foreningslivet
    Vi skal gøre det muligt at alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune møder et bredt udsnit af idræts- og foreningslivet. Der vil være fokus på at nytænke aktivitetstilbud, forbedre Åben Skole samarbejder og udvikle tiltag, der gør det attraktivt for flere børn og unge at dyrke idræt i en forening.

En aftale for alle

Borgere, foreninger, organisationer og selvorganiserede grupper i kommunen spiller en afgørende rolle i forhold til at udleve den ambitiøse vision om at gøre flere borgere motions- og/eller idrætsaktive. Aftalen skal gavne og omfavne et bredt udsnit af kommunens borgere. Derfor er en vigtig del af det videre arbejde og handlinger brugerinddragelse med borgere, foreningsliv, organisationer og alle der har lyst og mulighed for at bidrage med gode ideer, ressourcer og nye tiltag, der vil bidrage til den fælles vision.

Siden bliver løbende opdatereret, så følg med i udviklingen og hold dig opdateret på tiltag, workshops mm. om ”Bevæg dig for livet”.

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os