Budget

Her kan du finde Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetmateriale for indeværende og tidligere år.

Budget 2023

Budgetaftalen for 2023 har ét særligt fokus: Børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal trives bedre. Linjen fra sidste års aftale fortsættes ved at øge budgettet til velfærdsområderne betragteligt, og der er klare politiske prioriteringer ift. klima, lokalområderne og forbedringer af skoler og dagtilbud.

Anbefalinger til budget 2023

Her kan du se de høringssvar, Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget.

Basisbudget

Tidsplan for budgetprocessen

  • 15. august kl. 14.00: Budgetforslag til budget 2023 offentliggøres på hjemmesiden
  • 18. august kl. 18-20: Dialogmøde om budget 2023 på kommunens facebookside
  • 22. august kl. 19-21: Borgermøde på Ringe Bibliotek
  • 25. august kl. 9.00: Frist for at indsende en anbefaling
  • 1.-2. september: Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
  • 12. oktober: Endelig godkendelse af budget 2023-2026 i Kommunalbestyrelsen

Tidligere års budgetter

Luk alle
Åben alle

Budgetaftale

Du finder budgetaftalen for 2022-2025 herunder:

 

Budgetpublikation 2022-2025

 

Budgetskemaer

 

Høringer og anbefalinger

Du kan læse eksterne høringssvar samt anbefalinger fra MED-systemet til budget 2022 herunder:

Budgetaftale 2021-24

Alle kommunalbestyrelsens medlemmer har indgået forlig om budget 2021.

Du finder budgetaftalen herunder:

 

Budgetbemærkninger

Du finder budgetbemærkninger herunder:

 

Budgetskemaer 2021

Til budget 2021 blev der vedtaget en række ændringsforslag. Ændringerne er indenfor drift, anlæg, mv. og er beskrevet i skemaer i nedenstående dokument.

 

Høringer og anbefalinger

Du kan læse eksterne høringssvar samt anbefalinger fra MED-systemet til budget 2021 herunder:

Budget 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 5. november 2019 budgettet for 2020-2023.
Materialet findes herunder:

 

Budgetforlig 2020

23 af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer indgik forlig om budget 2020.
Du finder budgetaftalen herunder:

 

Budgetskemaer 2020

Til budget 2020 blev der vedtaget en række ændringsforslag. Ændringerne er indenfor drift, anlæg mv. og er beskrevet i skemaer. Skemaerne findes i nedenstående dokument:

Budget

Du finder det samlede budget for 2018 herunder:

Budget

Du finder det samlede budget for 2017 herunder:

Budget

Du finder det samlede budget for 2016 herunder:

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Økonomi på 72 53 05 30. Så vil vi præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Sådan vedtages budgetterne

Budgetforhandlingerne bliver til budgetaftalen, som der kan stilles ændringsforslag til. Efter afstemning herom har man vedtaget budgettet.

Budgetforhandlingerne handler om prioriteringer. Det er her, at politikerne drøfter hvilke initiativer og projekter der skal afsættes penge til for de kommende år. Når Kommunalbestyrelsen i oktober måned vedtager kommunens budget for det kommende år, så markerer det afslutningen på mange måneders arbejde. Processen omkring vedtagelsen af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende budget har nemlig været i gang siden foråret.

Før sommerferien meldte de politiske udvalg deres budgetforslag ind til Økonomiudvalget, og på den baggrund udarbejdes der et samlet forslag til det kommende budget. Forslaget til det samlede budget drøftes flere gange og skal være endeligt vedtaget senest den 15. oktober.

Økonomi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30
Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30