Knogleskørhed - Osteoporose

"Mit liv med osteoporose" er et tilbud til dig, som har knogleskørhed. Vi kombinerer fysiske træning med muligheden for at dele erfaringer med andre.

Livet med kronisk sygdom kan være svært. På kurset får du viden og færdigheder til at håndtere udfordringerne og leve et bedre liv med osteoporose.

Hvem kan benytte kurset

Du skal have fået stillet diagnosen osteoporose fra din læge eller fra sygehuset, enten med ny-diagnosticeret eller have haft diagnosen i længere tid, hvor du ikke har fået et tilbud om patientuddannelse inden for de sidste 3 år.


Du skal desuden være motiveret for at arbejde med håndtering af sygdommen, du skal kunne deltage i den fysiske træning, og du skal kunne indgå i en gruppe. Der vil være 6-10 personer på et hold.

Hvad består kurset af

Formålet med kurset er at give dig det bedst mulige udgangspunkt for håndtering af osteoporose.
Vores undervisere har stor viden om sygdom og medicin samt sammenhængen mellem kost og motion, sygdom og sundhed.

På kurset gennemgår vi blandt andet

 • Hvad er osteoporose
 • Fysisk træning
 • Medicinsk behandling
 • Kostvejledning
 • Hjælpemidler
 • Ergonomi
 • Arbejdsstillinger

Vores undervisere kan hjælpe dig med at få konkrete råd og svar på små som store spørgsmål om osteoporose. Du vil på kurset møde en:

 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Diætist
 • Sygeplejerske

Hvordan foregår kurset

Kurserne foregår i grupper med forskellige temaer.

Det afholdes 6 onsdage i tidsrummet fra kl. 14.30-16.30.

Undervisningen foregår henholdsvis på:

 • Tømmergården, Tømmergården 6, 5000 Faaborg
  -Næste hold starter 4. september 2024

 • Nørrevænget, Nørrevænget 1, 5854 Gislev
  -Næste hold forår 2025


Der er et opfølgningsmøde efter 3 måneder.

Hvordan tilmelder jeg mig kurset

Du henvises til kurset via din praktiserende læge, og vil efterfølgende blive indkaldt via digital post/brev.

Individuel vejledning

Hvis kosten udgør en væsentlig sundhedsrisiko på grund af din osteoporose, tilbydes du individuelle samtaler med en diætist eller fysioterapeut.

Formålet er at du gennem vejledning, viden og sparring opnår bedst muligt udgangspunkt for håndtering at livet med en kronisk lidelse såvel fysisk som mentalt. 

Forløbet består af individuelle samtaler, hvor du sammen med den sundhedsprofessionelle får vide, sparring og opsætter individuelle mål i forhold til hvad du ønsker at forandre i dit liv med en kronisk sygdom. 

Det er en god ide at have en pårørende med, hvis du ønsker det.

Tilbuddet foregår på hverdage i Gislev, og det er op til dig og den sundhedsprofessionelle at bestemme omfanget og hvor længe forløbet skal strække sig.

Du henvises fra din praktiserende læge, og når henvisningen er modtaget, vil du blive kontaktet telefonisk og aftale nærmere. 


Du kan få mere viden på Osteoporose foreningens hjemmeside eller i hent appen Mine Knogler og installer den på mobiltelefon eller Ipad. 

Appen kan hentes i Apples App Store eller i Google Play

Spørgsmål? Kontakt os

Knogleskørhed - Osteoporose

Nørrevæget 1
5854 Gislev

Telefon 72 53 63 16
Telefon 72 53 63 56

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43