Bidrag ved fødsel og navngivning

Du kan søge om bidrag fra barnets anden forælder - ved fødsel, dåb og navngivning

Fold alle ud

Ansøg om bidrag til udgifter ved fødsel og navngivning

Ansøg om bidrag til udgifter ved fødsel og navngivning

Her kan du søge om fastsættelse af særlige bidrag i forbindelse med barnets fødsel og navngivning/dåb. 

Hvad er fødselsbidrag?

Hvis I som forældre ikke bor sammen ved fødslen, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter ved fødslen. Fødselsbidraget er et engangsbeløb på 861 kr. (2020) / 878 kr. (2021). 

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et fødselsbidrag. I behøver ikke at inddrage Familieretshuset i aftalen. Hvis I ikke kan blive enige, kan du søge om fødselsbidrag hos Familieretshuset.

Kontakt Familieretshuset

Hvordan søger jeg om fødselsbidrag?

Hvis I er enige om beløbets størrelse, kan du og barnets anden forælder selv lave en aftale om et fødselsbidrag. I behøver ikke at inddrage Familieretshuset i jeres aftale.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du søge om fødselsbidrag i Familieretshuset.

Kontakt Familieretshuset

Hvad er barselsbidrag til moren omkring fødslen?

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn bliver født, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter to måneder før og en måned efter fødslen. Bidraget er på 1.499 kr. (2020) / 1.529 kr. (2021) og betales i tre måneder. 

Hvordan søger jeg om barselsbidrag til moren omkring fødslen?

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et bidrag til moren omkring fødslen. Det er en god idé at lave en skriftlig aftale. 

Normalt udbetales bidraget i tre måneder - to måneder før og en måned efter fødslen. Normalbidraget er på 1.499 kr. pr. måned (2020) / 1.529 kr. pr. måned (2021). Når I selv laver en aftale, behøver I ikke at involvere Familieretshuset i aftalen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du søge om bidrag til dit underhold omkring fødslen i Familieretshuset.

Kontakt Familieretshuset

Hvad er navngivnings-/dåbsbidrag?

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn bliver født, eller er flyttet fra hinanden kort efter fødslen, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter i forbindelse med navngivning eller dåb. Navngivnings-/dåbsbidraget er et engangsbeløb, som er fastsat til 1.253 kr. (2020) / 1.278 kr. (2021). 

Hvordan søger jeg om navngivnings/-dåbsbidrag?

I kan selv lave en aftale om et navngivnings-/dåbsbidrag. Det er en god idé at lave aftalen skriftligt. Hvis I selv står for aftalen, behøver I ikke at inddrage Familieretshuset i den.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du som mor søge om navngivnings-/dåbsbidrag i Familieretshuset, og så er det Familieretshuset, der afgør, om du er berettiget til bidraget.

Kontakt Familieretshuset

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke har modtaget mit bidrag?

Hvis et bidrag, som Familieretshuset har truffet en afgørelse om, ikke er betalt til tiden, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale bidraget.

Udbetaling Danmark vil på baggrund af din bidragsafgørelse kunne udbetale bidraget på forskud – altså inden det er blevet betalt af bidragsbetaleren.
Der gælder samme betingelser for forskudsvist udbetalt bidrag.

Læs om betingelserne for forskudsvist udbetalt børnebidrag under punktet 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget mit børnebidrag?' på siden om børnebidrag.

Børnebidrag

Du skal selv søge om opkrævning og forskudsvis udbetaling af navngivnings-/dåbsbidrag. Læs hvordan du gør under punktet 'Hvordan søger jeg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af bidrag?'.

 

 

Søg om udbetaling og opkrævning af bidrag hos Udbetaling Danmark

Søg om udbetaling og opkrævning af bidrag hos Udbetaling Danmark

Hvis du ikke har fået udbetalt bidrag til det aftalte tidspunkt, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale det på forskud. Ordningen kaldes forskudsvist udbetalt bidrag.

Det vil sige, at Udbetaling Danmark udbetaler det særlige bidrag til dig på forskud. Udbetaling Danmark vil herefter opkræve bidraget hos den anden forælder.

Inden du søger, skal du først selv skal forsøge at opkræve bidraget fra dit barns anden forælder.

For at søge om at få særlige bidrag udbetalt på forskud, er det en betingelse, at bidraget er blevet fastsat af Familieretshuset. Når du søger, skal du derfor vedhæfte det bidragsdokument, du har fået fra Familieretshuset.

Hvordan søger jeg om udbetaling og opkrævning af bidrag

Du skal selv søge om forskudsvis udbetaling og opkrævning af særlige bidrag hos Udbetaling Danmark.

Når du søger, skal du bruge det bidragsdokument, du har fået, da der blev truffet afgørelse i sagen.

Bidragsdokumentet er din dokumentation for, at du har ret til bidraget.

Søg om udbetaling og opkrævning af bidrag hos Udbetaling Danmark

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du søger om opkrævning og udbetaling af bidrag ved fødsel eller navngivning, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om opkrævning og udbetaling af bidrag ved fødsel eller navngivning færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 5 uger om at behandle en ansøgning om opkrævning og udbetaling af bidrag ved fødsel eller navngivning.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation
  • sørge for, at dine oplysninger i folkeregistret er korrekte

Se, hvordan sagsbehandlingsfrist og gennemsnitlig sagsbehandlingstid er fastsat

Giv besked om ændringer til Udbetaling Danmark

Når du får hjælp fra Udbetaling Danmark til udbetaling og opkrævning af bidrag, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du modtager.

Oplys om ændringer - Familieydelser

Eksempler på ændringer, du skal give besked om: 

•Du får udbetalt bidraget direkte fra bidragsbetaler

•Bidraget bliver nedsat, øget eller bortfalder

•Du flytter til udlandet

•Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode

•Hvis du genoptager samlivet med bidragsbetaler

•Dit barn ikke længere bor hos dig, bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Læs mere om opkrævning i Udbetaling Danmark

Hvad er en bidragsafgørelse?

Hvis Familieretshuset afgør, at du kan få et bidrag fra dit barns anden forælder, vil du få en bidragsafgørelse. Bidragsafgørelsen er din dokumentation for, at du har ret til bidraget, og her vil der blandt andet stå, hvor meget du skal have i bidrag, og hvornår du skal have det. Du får bidragsafgørelsen,når din sag er blevet behandlet.

Kontakt Familieretshuset

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Det er Familieretshuset, der fastsætter og regulerer særlige bidrag, mens Udbetaling Danmark opkræver særlige bidrag og evt. udbetaler dem forskudsvist.

Har du spørgsmål til bidragsafgørelsen eller selve størrelsen af bidraget, skal du kontakte Familieretshuset.

Kontakt Familieretshuset

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen af bidraget, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser":

Send Digital Post til ´Familieydelser´

Vil du vide mere?

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

Giv fuldmagt til dine familieydelser

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser:

Giv og anmod om digital fuldmagt

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Se dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om børnebidrag, ægtefællebidrag og andre bidrag. Hvis du er uenig i Familieretshusets afgørelse om bidrag, kan du klage over den. 

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om forskudsvis udbetaling og opkrævning særlige bidrag. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med udbetalingen eller opkrævningen af bidrag. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den.

Hvis du er utilfreds eller vil klage - familieydelser

Familieretshuset eller Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Læs mere om at anmelde mistanke om snyd

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for særlige bidrag. 

Børnebidragsloven

Bidragsbekendtgørelsen

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2020