Nævning eller domsmand

Her på siden kan du finde generel information om at være nævning eller domsmand, samt ansøge om at komme i betragtning hertil.

Bliv lægdommer

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Bemærk, at det ikke er muligt at ansøge på nuværende tidspunkt, da lægdommere og domsmænd er udpeget for den nuværende periode.

Periode for udtagelse

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – den nuværende periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan du forvente at skulle medvirke i ca. 4 sager om året. Du vil - med nogle få undtagelser – være forpligtet til at påtage dig opgaven som domsmand i hele perioden, hvis du bliver udtaget.

Honorering for lægdommere

Lægdommere får for tiden 1.100 kr. pr. dag før skat og man kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse. Er du på kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at der kan ske fratræk i dine ydelser.

Tag et samfundsansvar

Nævninge og domsmænd er med til at løfte en ansvarsfuld og samfundsmæssigt vigtig opgave. Som lægdommer er man nemlig med til at sikre, at et bredt udsnit af befolkningen tager del i det store ansvar, det er at vurdere skyld og bestemme straf. Derudover er lægdommere på en række punkter ligestillede med de juridiske dommere og man har derfor samme ansvar for de afgørelser, man træffer.

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du f.eks. ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav at du:

  • er dansk statsborger
  • har valgret til folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest
  • ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023
  • Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der ønsker at blive optaget på listen.

Hvordan bliver man udvalgt?

Nævninge og domsmænd bliver som nævnt valgt for 4 år af gangen. Dette sker ved lodtrækning fra en såkaldt grundliste, som Faaborg-Midtfyn Kommunes grundlisteudvalg står for at udarbejde. Det er denne liste, du nu kan ansøge om at komme på. Det kan du gøre ved at tilmelde dig på nedenstående link.

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30