Natur-litt

Natur-litt er et kursus for kvinder, der har brug for at vende tilbage til hverdagen efter en livskrise som følge af stress, angst eller depression.

Hvem kan benytte tilbuddet


Tilbuddet er for kvinder, der har brug for at vende tilbage til hverdagen efter en livskrise som følge af stress, angst eller depression.
Natur-Litt er et rehabiliteringstilbud, der foregår i naturen.
Tilbuddet er udviklet ud fra den nyeste forskning og erfaringer om naturbaseret behandling.

 

Hvad er formålet med tilbuddet


Tilbuddet her består af en kombination af natur og litteratur – vi læser sammen, går i skoven og slutter af ved bålet.

Naturen kan påvirke vores sanser uden at vi behøver at foretage os noget. Blot det at være i naturen kan opleves som inkluderende og skabe tryghed og overskuelighed.

En række undersøgelser viser, at ophold i naturen har en beroligende effekt på vores nervesystem, at det sænker blodtryk, puls og muskelspændinger hos mennesker, som oplever et højt stress niveau.

Litteraturen tilbyder en mulighed for at spejle sig i andre og andres problemer. I guidet fælleslæsning får man mulighed for at kigge ind i litteraturen og se noget andet, end man plejer.

Man får mulighed for at tale med nogle andre om det, man oplever – men man kan også beholde oplevelsen for sig selv.
Efter kurset er der mulighed for at deltage på et selvhjælpsforløb med tovholder på Møde- og Værestedet Huset i Faaborg.

 

Hvordan foregår forløbet

Forløbet foregår i den smukke fynske natur, primært ved Trente Mølle, Trentevej 7, 5672 Broby.

Forløbet varer i 8 uger med en mødedag om ugen af 2,15 timers varighed.

Tilbuddet består af:
• Guidet fælleslæsning
• Natur og naturoplevelser
• Spontan opmærksomhed
• Fællesskab og bålterapi

 

Praktisk info og ansøgning

Alle mødegange foregår udendørs i Pipstorn skov og ved Trente Mølle.

Næste kursus starter mandag d. 4 marts 2024, kl. 12.45-15.00 på Trente Mølle, Trentevej 7 Broby.

Yderligere information og ansøgning om deltagelse skal ske ved at kontakte os (se kontaktboksen Sundhed og Forebyggelse 18+)

Ved at trykke afspil på denne eksterne video, accepterer du at der videregives information til videotjeneste udbyderen.

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed og Forebyggelse 18+

Natur-litt

Nørrevænget 1
5854 Gislev

Telefon 72 53 60 62

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikket til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43