Alkoholbevilling

Her finder du vejledning til, hvordan du søger om en alkoholbevilling

Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid, godkendelse af bestyrer mv. skal indgives til Fyns Politi.

Politiets hjemmeside kan du få flere oplysninger og hente de nødvendige skemaer.

Efterfølgende sender Fyns Politi ansøgningen videre til Faaborg-Midtfyn Kommunes Bevillingsnævn, som behandler sagen på nævnets førstkommende møde.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes Restaurationsplan kan du se de fastsatte retningslinjer for Bevillingsnævnets behandling af sager om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer mv.