Madservice med levering

Du kan få mad leveret til dit hjem, hvis du i en kortere eller længere periode ikke selv er i stand til at tilberede mad.

Vi kan tilbyde dig hjælp og støtte til mad og måltider, hvis du for eksempel ikke selv kan tilberede dine måltider. 
Hvilket tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få madservice i eget hjem

Madservice er et tilbud til dig, der bor i eget hjem.

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • Midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation. Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard

Hvad er formålet med madservice

Formålet med madservice er at tilbyde dig velsmagende og ernæringsrigtig mad, der er medvirkende til at sikre din trivsel og velvære.

Tilbuddet består af færdiglavet mad, som udgør morgenmad, det varme og det kolde måltid samt mellemmåltider.

Hvordan søger jeg om madservice i eget hjem

Du søger om madservice, ved at kontakte en visitator - se kontakt oplysninger.

Visitatoren vurderer om du har ret til og kan få madservice.

Visitationen sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Skønner visitator der er behov for et besøg hjemme hos dig, aftales dette. Visitator vurderer sammen med dig, behovet for madservice. Du har ret til at have en bisidder med ved visitationen.

Akut brug for madservice

Ved akut behov iværksættes madservice straks.

Praktiske oplysninger

Der er egenbetaling på madservice og ingen muligheder for tilskud.

Sagsbehandlingstid: 5 hverdage

Lovgrundlag: Servicelovens § 83

Hvem leverer madservice i eget hjem

Er du bevilget madservice, kan du selv vælge, om maden skal leveres fra:

Faaborg-Midtfyn kommunes Madservice (den kommunale leverandør) eller af en privat leverandør som kommunen har godkendt.

I forbindelse med visitationsbesøget, vil du få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. Du kan til udgangen af en måned, og med 30 dages varsel, vælge en anden leverandør. Dette kan ske ved henvendelse til visitator.

Du kan også indtage din mad eller blot afhente den i cafeer eller spisestuer på nogle af kommunens plejehjem. Spørg i køkkenet på det aktuelle plejehjem om det er en mulighed.

Priser

2024

Middagsportioner til personer i eget hjem
Hovedret inkl. levering  61 kr./portion
Biret 13 kr./portion
1 stk. smørrebrød 10 kr.
2 halve brød med ost 15 kr.

Kostpolitik og kosthåndbog

Kostpolitik

At tilbyde en velsmagende og ernæringsrigtig kost, der medvirker til at sikre borgerne trivsel og velvære.
Sammensætning og portionsstørrelser tager udgangspunkt i Anbefalinger for den danske Institutionskost.

 

Kosthåndbog

Du kan læse mere om kost her i Den Nationale Kosthåndbog.

Kosthåndbogen er et praktisk opslagsværk med de officielle anbefalinger for mad til:

  • raske for at forebygge sygdom
  • syge for at behandle sygdom

Spørgsmål? Kontakt os

Rådgivning og visitation (Madservice med levering)

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os via borger.dk

Skriv sikkert til os via virk.dk

 

Køkkener der leverer mad i eget hjem

Faaborg-Midtfyn Kommunes Madservice:
Telefon 72 53 54 60

Det Danske Madhus:
Telefon 70 70 26 46