Borgerbudget

Hvis du har en god idé og vil være med til at udvikle din egn, kan du ansøge om at få del i vores borgerbudget.

Borgerbudgettets midler 

Der afsættes årligt 500.000 kr. til Borgerbudget i Faaborg Midtfyn Kommune. Borgerbudgetmidlerne fordeles mellem kommunens tre egne og administreres af styregrupper nedsat af lokalrådene. Du kan læse om, hvordan du kan søge om midler fra borgerbudgettet i din egn, samt hvile kriterier styregrupperne har valgt for årets borgerbudget.

Der er ansøgningsfrist den 13. oktober 2022.

 

Principper og kriterier for ansøgninger

Luk alle
Åben alle

Principperne for borgerbudget 2022

Udover de kriterier der opstilles i de lokale styregrupper, gælder der nogle principper for borgerbudget, som skal overholdes.

Projekter skal:

 • have et generelt sigte og være rettet mod borgere i al almindelighed
 • etableres inden for kommunegrænsen.
 • igangsættes indenfor et år og afsluttes indenfor to år
 • må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel f.eks. det må ikke være knyttet til en privat ejendom på en måde, der kan give grundejer en fordel

 

Tidlinje og frister for Borgerbudget 2022

Her finder du en tidsfrister for borgerbudgettet 2022: 

 • 12. september – 13 oktober: mulighed for at indsende projekter til borgerbudget 2022
 • 14. oktober:  alle forslag samles og sendes til juridisk vurdering i Faaborg Midtfyn Kommune
 • 15. oktober - 28. oktober juridisk vurdering og dialog med forslagsstillere
 • 1. november - 30. november: Der vælges projekter. De tre styregrupper har forskellige metoder til udvælgelse
 • 1. december: alle midler er fordelt og projekterne kan gå i gang
 • 31. december 2023: alle projekter skal være igangsat
 • 31. december 2024:  alle projekter skal være afregnet og afrapporteret

Borgerbudget Forstadsbåndet 2022

Fællesskab og aktivitet

Borgerbudgettet 2022 for forstadsbåndet har i år overskriften fællesskab og aktiviteter

For at forebygge ensomhed og kedsomhed samt styrke de sociale relationer, skal projekterne der ansøger om midler fra borgerbudgettet, have fokus på at skabe eller styrke sociale fællesskaber.  Budgettet udgør 150.000 kr. som tilstræbes fordelt ligeligt mellem 2 fokusområder:  

 • Fokusområde 1: projekter eller tiltag som skaber nye aktiviteter.
 • Fokusområde 2:  projekter eller tiltag som fastholdelser eksisterende aktiviteter.

Projekter og tiltag

For at komme i betragtning til puljens midler skal projekter og tiltag opfylde følgende kriterier:

 • Projektet skal:
  • Løfte eller fastholde den sociale kapacitet i området.
  • Drives af frivillige kræfter.
  • Være realiserbart inden for den, for projektet, planlagte tidsperiode.
  • Give værdi for de lokale og gavne flest muligt inden for det, for projektet, angivne geografiske målområde.

 • Styregruppen vil først og fremmest lægge vægt på at projekterne opfylder de stillede krav og dernæst:
  • Tilstræbe en ligelig fordeling af puljens midler mellem de to valgte fokusområder
  • Tilstræbe en bred geografisk fordeling blandt målgrupperne i de projekter der tildeles midler.
  • Tilstræbe en ligelig aldersfordeling blandt målgrupperne i de projekter der tildeles midler.

Styregruppen

Styregruppen består af:

 • Yvonne Koch, Fynsland og Søllinge
 • Per Jensen, Fynsland og Årslev
 • Anders Elkær Jensen, Formand
 • Erik Nielsen, Nr. Lyndelse
 • Henrik Wiberg Andersen, Nr. Broby

Borgerbudget Midtfyn 2022

Du skal benytte ansøgningsskemaet, som du finder her for at ansøge borgerbudget 2022 på Midtfyn.

Du skal være opmærksom på at der gælder nogle overordnede kriterier for borgerbudget i på Midtfyn:

 1. Du kan max ansøge om 75.000 kr. til dit projekt
 2. Dit projekt skal have generelt sigt og være rettet mod borgere i al almindelighed
 3. Skal etableres indenfor Ringeegnens lokalområde
 4. Må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel
 5. Projektet skal være igangsat i 2023 og afsluttet senest 31/12-2024
 6. Ansøgningen kan være fuldt finansieret fra BB eller delfinansieret fra anden side.
 7. Ansøgningsskema skal benyttes.
 8. Der stemmes digitalt om projekterne fra 1. november til 31.november 2022

Ansøgningsskemaet skal sendes til Kværndrup Lokalråd på mail@kvaerndruplokalraad.dk

Borgerbudget Faaborgegnen 2022

Borgerbudgettet på Faaborgegnen forvaltes af lokale arbejdsgrupper. Du skal derfor sende din ansøgning til den arbejdsgruppe, der står for projektet i din hjemby. Du kan maximalt søge om 22.500 kr. Ansøgningen skal indeholde: 

 • En beskrivelse af din projektide
 • Et budget
 • Kontaktoplysninger:
  • navn,
  • adresse
  • mail
  • telefonnummer på ansøger


Oversigt over ansvarlige for borgerbudget 

Find den ansvarlige for borgerbudgetprojekter herunder. 

Diernæs,  Katterød og Strandgårdsparken
Ansvarlig: Nikolaj Dunker Lemvig Nielsen

Horne Land
Ansvarlig: Elna Johansen 

Faldsled, Millinge og Svanninge 
Ansvarlig: Jan Andresen 


Korinth og Øster Hæsinge 

Ansvarlig: Knud Erik Rasmusen  

Bøgebjerg (Vester Aaby, Aastrup, Pejrup)
Ansvarlig: Niels Krogh 


Haastrup
Ansvarlig: Niels Peter Ellegaard


Faaborg
Ansvarlig: Jeppe Holm

Lokalrådet for Bakkelandet (Ny- og Gl. Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge) har ikke ønsket at deltage i Borgerbudget 2022.

Udbetaling af midler 

Luk alle
Åben alle

Søg udbetaling af borgerbudgetmidler

I kan først få udbetalt borgerbudgetmidler, når de penge, I har fået tildelt, er brugt.

Når I skal have pengene udbetalt, skal der oprettes en elektronisk faktura på www.virk.dk. Her skal I bruge EAN nr. 5798006900732 og oplyse at det drejer sig om Borgerbudget. Ydermere skal I tilføje, hvor I kommer fra og hvilket projekt, det drejer sig om.

 

Sådan opretter du en elektronisk faktura

 1. Gå ind på virk.dk via selvbetjeningen 
 2. Vælg "indberet"
 3. Vælg "Fakturablanketten"
 4. Vælg "Start"
 5. Indtast modtagerens EAN-nr.
 6. Vælg "Opret faktura" eller "Kreditnota"
 7. Udfyld felterne markeret med en stjerne (*)
 8. Hvis du kender kommunens kontostreng (bogføringskontonummer), skal du udfylde dette.
 9. Udfyld fakturanummer med faktura/bon-nr. på det beløb, du opkræver. Hvis du bruger CPR-nr. skal du indtaste beløbet inkl. moms, men sæt IKKE hak i momsrubrikken. Du skal have det fulde beløb refunderet, men du kan ikke afregne moms.
 10. Vedhæft bilag.
 11. Godkend og send faktura eller kreditnota.
 12. Gem/udskriv faktura eller kreditnota.
 13. Du modtager herefter kvittering pr. mail. Opgaven er fuldført.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 10 20

Send en mail

Skriv sikkert til os via borger.dk

Skriv sikkert til os via virk.dk