Forebyggende rådgivning

Kommunen tilbyder forebyggende rådgivning og tilbud til børn og unge, deres familier samt til personale i dagpleje, daginstitutioner og på skoler.

Hos Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med en bred vifte af tilbud, tilgange og metoder, som alle er helhedsorienterede, tværfaglige og inddragende. Kommunen har bl.a. indgået et samarbejde med headspace, som er et tilbud til unge i alderen 12-25 år, der har brug for nogen at tale og dele sine problemer med.

Luk alle
Åben alle

Forebyggende Team

De forebyggende teams består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver og en pædagogisk psykologisk konsulent, som er fast tilknyttet den enkelte skole og dagtilbud. Det er muligt at inddrage andre fagligheder efter behov. De forebyggende teammøder har til formål at vejlede pædagogisk personale og forældre i forhold til problemstillinger såsom:

 • Forældresamarbejde
 • Klassetrivsel, mobning
 • Skilsmisse, skolefravær, angst, sorg etc.
 • Brug af sociale medier
 • Viden om børn/unges udvikling

Du kan kontakte de forebyggende teams via ledelsen i dit barns dagtilbud eller skole eller ringe direkte til Opvækst og Læring på tlf.: 72 53 30 00.

Forebyggende socialrådgivere

De forebyggende socialrådgivere tilbyder vejledning til forældre, skoler og dagtilbud, hvis der er bekymring for et barn/ung. De forebyggende socialrådgiver er deltagende på Forebyggende Teammøder. De forebyggende socialrådgivere har mulighed for at tilbyde følgende forebyggende rådgivning:

 • Familierådslagning
 • Samtaler til unge eller forældre
 • Netværks- eller samtalegrupper
 • Rådgivning om familieplanlægning

De forebyggende socialrådgivere kan også visitere til andre forebyggende forløb - f.eks. kortere samtale- eller gruppeforløb med familiebehandlere. De kan ligeledes deltage i netværksmøder på OUH.

Headspace - nogen at tale med

Er du mellem 12 og 25 år og har du brug for nogen at tale med, eller kender du en som har?

Så book en gratis og anonym samtale hos headspace Faaborg-Midtfyn.

Om headspace

Headspace er et tilbud til unge i alderen 12-25 år, der har brug for nogen at tale og dele sine problemer med. Du kan kontakte headspace online, på telefon eller sms, aftale et fysisk møde i centret i Faaborg eller bare komme forbi i åbningstiden. Intet er for stort eller småt at komme med, og du bestemmer helt selv, hvad du vil tale om.

Headspace er gratis og uforpligtende, og du kan være anonym, hvis du ønsker det. Der står altid nogen klar til at lytte og tale med, og der er ingen venteliste.

Samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune

”headspace Faaborg-Midtfyn” er et supplement til de tilbud, der i forvejen findes til unge i alderen 12-25 år. I centret kan unge hurtigt søge hjælp og rådgivning med fokus på at hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen.

Faaborg-Midtfyn Kommune og headspace samarbejder om at sikre helhed og sammenhæng i tilbud til sårbare unge i kommunen for bl.a. at sikre, at den enkelte unge hurtigt får den nødvendige hjælp, hvis problemerne ikke kan klares i headspace alene.

Find kontaktinfo og læs mere her

Mindhelper - guider unge gennem hårde tider

I 2018 gik de fem regioner sammen om at udvikle og udbrede hjemmesiden Mindhelper.dk til unge over hele landet.

På Mindhelper.dk kan du som ung få viden og råd om alt fra kærestesorg og ensomhed til angst og depression.

Mindhelper.dk tilbyder bl.a.:

 • Viden om mental sundhed
 • Råd til at håndtere problemer
 • Personlig hjælp i brevkassen
 • Vejledning til mere hjælp

Læs mere på Mindhelper.dk

Selvmordsforebyggelse for børn og unge

Kommunen har et selvmordsforebyggende team, kaldet Selfo-teamet. Her udføres rådgivning og koordinering i sager, hvor børn og unge har selvmordstanker eller selvmordsadfærd.

Selfo-teamet er Børne- og Familieafdelingens specialistteam på området, og kan bl.a. udarbejde en selvmordsrisikovurdering af børn og unge, der udviser selvmordsadfærd – f.eks. selvmordstanker og alvorlig selvskadende adfærd.

Ring eller skriv til os via den blå kontaktboks, og noter gerne ”Selfo-team” i emnefeltet.

Selfo-teamet står til rådighed hver onsdag kl. 13.00-14.30.

Vurdering af selvmordsrisiko

Der bør altid laves en vurdering af selvmordsrisiko, når der er mistanke om selvmordsadfærd hos et barn eller en ung på grund af konkrete tanker, planer eller handlinger. På baggrund af fagpersoners samtaler med barnet eller den unge vurderer Selfo-teamet risikoniveauet og vejleder i forhold til evt. videre forløb.

Har du behov for Selfo-teamets vurdering?

Er du barn eller ung, og har du selvmordstanker, så kan du henvende dig til os. Hvis du er forælder, netværk, frivillig eller i foreningslivet, og er bekymret for et barns adfærd, kan du altid kontakt Børne- og Familieafdelingen for råd og vejledning på tlf.: 72 53 30 00. Sekretæren vil sørge for at formidle din bekymring videre til Selfo-teamet, som vil kontakte dig i løbet af få dage.

Er du fagperson, og er du bekymret for et barn eller en ung, der har selvmordsadfærd eller udviser alvorlig selvskadende adfærd, kan du kontakte Selfo-teamet, der står til rådighed med faglig sparring og risikovurdering.

Akut brug for hjælp eller akut bekymring

Hvis du har en akut bekymring om selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos et barn eller en ung, skal du rette henvendelse til:

Nyttige links

-eller ring til BørneTelefonen på tlf.: 116 111

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00