Opvækst- og Læringsudvalget

Her finder du information om Opvækst- og Læringsudvalget ansvarsområder og medlemmer.

Udvalgets ansvarsområder

Opvækst- og Læringsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Dagtilbud
 • Folkeskoler, grundskoler, efterskoler, kostskoler og specialskoler
 • Ungdomsskolen
 • Uddannelse og overgang til ungdomsuddannelse
 • Uddannelsesvejledning
 • SFO, ungdoms- og klubtilbud
 • SSP-samarbejde
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og familierådgivning
 • Tale- og hørepædagogiske indsatser samt ergo- og fysioterapi for børn under 18 år
 • Den kommunale tandpleje, herunder børnetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje
 • Sundhedspleje, herunder tilbud til gravide
 • Genoptræning af børn og unge, jf. lov om forebyggende sundhedsordninger

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Lea Haahr (F), formand 
 • Ole Pedersen (L)
 • Thomas Ingemansen (C)
 • John Jakobsen (V)
 • Mette H. Frederiksen (A)
 • Steffen Jensen (A)
 • René Brinch Petersen (A)

Vil du vide mere?

Følg med i Opvækst- og Læringsudvalgets arbejde via udvalgets møder:

Dagsordener og referater