Opvækst- og Lærings­udvalget

Her finder du information om Opvækst- og Læringsudvalget medlemmer, deres ansvarsområder og hvornår de holder møder.

Læs udvalgets dagsordener og referater

 

Udvalgets ansvarsområder


Opvækst- og Læringsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Dagtilbud
 • Folkeskoler, grundskoler, efterskoler, kostskoler og specialskoler
 • Ungdomsskolen
 • Uddannelse og overgang til ungdomsuddannelse
 • Uddannelsesvejledning
 • SFO, ungdoms- og klubtilbud
 • SSP-samarbejde
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og familierådgivning
 • Tale- og hørepædagogiske indsatser samt ergo- og fysioterapi for børn under 18 år
 • Den kommunale tandpleje, herunder børnetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og
 • socialtandpleje
 • Sundhedspleje, herunder tilbud til gravide
 • Genoptræning af børn og unge, jf. lov om forebyggende sundhedsordninger

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Lea Haahr (Løsgænger), Formand 
 • Steffen Jensen (A)
 • Ole Pedersen (L)
 • Thomas Ingemansen (C)
 • John Jakobsen (V)
 • Mette H. Frederiksen (A)
 • René Brinch Petersen (A)

Udvalgets mødeplan 2024

 • 25. januar
 • 22. februar
 • 14. marts
 • 18. april
 • 13. maj
 • 20. juni
 • 22. august
 • 19. september
 • 24. oktober
 • 21. november
 • 12. december