Opret en grundejerforening

Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser og på den måde sikre, at området udvikles i den rigtige retning.

Tidspunktet for oprettelsen er afhængigt af, hvor mange grunde der er solgt i lokalplanområdet, hvilket varierer fra lokalplan til lokalplan.

I mindre boligområder sender kommunen typisk et brev ud til samtlige grundejere i lokalplanområdet og stiller krav om, at foreningen skal oprettes inden for 3 måneder. Arbejdet med at indkalde til den stiftende generalforsamling og afholdelse af denne står grundejerne selv for.

Fra det tidspunkt, hvor grundejerne på den stiftende generalforsamling beslutter selve oprettelsen af foreningen, kan grundejerne træffe beslutninger som forening.

Det er Plan-myndigheden der godkender vedtægter/vedtægtsændringer. Kommunen skal godkende vedtægterne for at sikre overensstemmelse med lokalplanen eller den tinglyste deklaration samt Planloven.

Grundejerforeningen skal indsende foreningens vedtægter til godkendelse til Plan

Luk alle
Åben alle

Vejledning til oprettelse af en grundejerforening

Oprettelse af en grundejerforening for en kommunal udstykning

Nedenstående er et oplæg til hvordan man opretter en grundejerforening.

 • Nedsættes en arbejdsgruppe blandt grundejerne. Arbejdsgruppen udarbejder et udkast til vedtægter for grundejerforeningen. Grundlaget for arbejdet er som oftest bestemmelser om grundejerforening i den for området gældende lokalplan og en eventuel områdedeklaration. Læs lokalplanen og se skabelon for vedtægter for grundejerforening.
 • Vedtægterne tilrettes så de er i overensstemmelse med lokalplan og områdedeklaration. Vær specielt opmærksom på bestemmelser om områdeafgrænsning, grundejerforeningens opgaver samt evt. bidragsfordeling ved blandede bebyggelser. Tag en dialog med kommunen om hvilke forpligtigelser og arbejdsopgaver der er jf. lokalplanen.
 • Undersøg udgifterne, til de opgaver grundejerforeningen skal løse, så der kan fremsætte forslag til størrelse af kontingent. Hvis der er private fællesveje, bør det f.eks. overvejes hvor meget der spares op til fremtidig vedligeholdelse.
 • Indkald grundejerne til en stiftende generalforsamling. Forslag til vedtægter og til kontingent udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, se varsler mm. forslag til vedtægter.
      • Der bør udpeges en dirigent, referent og evt. stemmetæller til generalforsamlingen.
 • Efter generalforsamlingen sendes følgende til kommunen til godkendelse;
     • det originale underskrevne sæt vedtægter
     • det godkendte referat til kommunen
     • kontaktoplysninger på formand og forening
 • Kommunen godkender vedtægterne for så vidt angår de planmæssige forhold og returnerer vedtægterne med kommunal forhåndsgodkendelsespåtegning.
 • Er vedtægterne ikke tinglyst endnu, så tinglyses de på alle matrikler som er omfattet af medlemspligt jf. lokalplanen.
 • Kommunen afholder afleveringsforretning for grundejerforeningens arealer med repræsentanter
  for grundejerforeningen. (Fra dette tidspunkt overtager grundejerforeningen vedligeholdelse mv. af
  arealerne).
     • I henhold til sommerhuslovens §8 ansøges Skov- og Naturstyrelsen om godkendelse af overdragelsen, hvis der er tale om et sommerhusområde.

Vi ønsker jer held og lykke med arbejdet og står gerne til disposition, hvis der er spørgsmål.

Ønsker I som grundejerforening at oprette et CVR-nummer skal I gøre det på virk.dk, I skal benytte foreningens navn og adresse samt kontaktoplysningerne. Yderligere information kan læses på virksomhedsguiden.dk

For at oprette en foreningskonto i en bank, skal banken have vedtægterne og referatet fra den stiftende generalforsamling, eventuelt CVR-nummer. Kontakt gerne flere banker for at forhører jer om de forskellige muligheder.

Skabelon for vedtægter for grundejerforening

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os