Natur og miljø

Her kan du læse om kommunens arbejde med miljø, natur og energi og de regler der gælder.

 • Affald og genbrug

  Affald skal sorteres i ti kategorier: madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, farligt affald, tekstiler, plastik og drikk...

  Se alle
 • Natur

  Afdelingen for natur arbejder med sager om naturen og plejen af de grønne områder og naturområderne.

  Se alle
 • Miljø

  Faaborg-Midtfyns Kommunes afdeling for Miljø tager sig af sager, der har betydning for at undgå forurening af luft, vand og jord.

  Se alle
 • Klima og energi

  Faaborg-Midtfyn Kommune har det mål, at kommunen skal være uafhængig af fossile energikilder inden 2050.

  Se alle
 • Rotter og andre skadedyr

  Rotter er et skadedyr, som skal anmeldes. Det kan du gøre her og finde information om andre uønskede dyr.

  Læs mere
 • Giv et praj

  Fortæl os om det, hvis du ser skrald på gaden eller overfyldte offentlige skraldespande.

  Læs mere