Socialt frikort

Din kommune kan godkende dig til et socialt frikort. Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. skattefrit.

Hvad er et socialt frikort

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 41.280 kr. (2024-niveau) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, at bidrage til dem og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

Det sociale frikort kan anvendes i forbindelse med ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser, boligsikring eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Hvem kan få socialt frikort

Man kan få et socialt frikort, hvis man kan sige ja til, at:

  • man har en særlig social problemstilling (fx hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse)
  • man hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.320 kr. (2024) inden for de seneste 12 måneder
  • man har opholdt sig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik

Sådan fungerer et socialt frikort

Hvis man gerne vil have et socialt frikort, skal man henvende sig til den kommune, hvor man opholder sig, og ansøge om et socialt frikort. Hvis ansøgningen bliver godkendt, opretter sagsbehandleren et frikort på socialtfrikort.dk og man får udleveret et unikt 5-cifret Frikort-ID. Man skal oplyse dette ID-nummer til sin arbejdsgiver, når man bliver ansat og vil gøre brug af det sociale frikort.

Når man har fået et socialt frikort, kan man begynde at arbejde i et ordinært og ustøttet job, som man selv skal finde. Man kan arbejde hos alle virksomheder, offentlige myndigheder m.v., der har et CVR-nummer, men man kan ikke bruge frikortet i forbindelse med et løntilskudsjob, et fleksjob eller lignende. Derudover kan man ikke bruge frikortet i forbindelse med freelancearbejde eller arbejde i egen virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Husk at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at lønnen ikke skal indberettes til eIndkomst, men skal registreres på socialtfrikort.dk.

Læs også

Spørgsmål? Kontakt os

Socialområdet Voksne

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os