Beskyttet beskæftigelse

Montagen er et værksted for voksne med en sindslidelse, der har betydelig eller varig nedsat funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse for voksne med psykiske funktionsnedsættelse

Montagen er en produktionsvirksomhed beliggende i Kværndrup, hvor de forskellige produktionsopgaver løses af borgere.

På Montagen kan vi tilbyde et arbejde i fællesskab med ligestillede, og vi kan hjælpe den enkelte med at få struktur på hverdagen.
Her arbejder man selvstændigt efter bedste evne, og personalet er behjælpelige i alle arbejdsfunktioner.

Af arbejdsopgaver kan blandt andet nævnes:

• Lager og værksted: montering, pakning og opmåling.
• Busser og lastbiler: vedligeholde bilerne med vask og støvsugning
• Indendørs vedligehold: rengøring af arbejdsborde, vindueskarme og reoler. Støvsuge og vaske gulv på       værksted, lager og kælder.
• Have og parkeringsplads: slå græs. Feje fortov og fliser. Rive parkeringsplads. Fjerne ukrudt. Rydde sne.

Fælles for medarbejderne på Montagen er, at der er tale om personer, der har behov for en mere specialiseret og målrettet socialpsykiatrisk indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Her kan man komme, som man er, uanset hvor svært man har det.

Er der tale om et alkohol- eller stofmisbrug, skal man være under behandling for dette, hvis man ønsker at arbejde på Montagen.

Luk alle
Åben alle

Henvisning

Sådan bliver du henvist til beskyttet beskæftigelse:

Fagcenter Sundhed og Omsorg sørger for henvisning til beskyttet beskæftigelse på Montagen.

Lovgrundlag, kvalitetsstandard og tilbudsportal

Beskyttet beskæftigelse - private tilbud

Der er også flere private dagtilbud for voksne med funktionsnedsættelser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen, som drives af Socialstyrelsen, er det muligt at se, hvilke private dagtilbud, der er hjemhørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.