Klima, miljø og natur

Her finder du blandt andet affaldsplan, varmeplan, planer for grundvand og drikkevand, klimaplaner og naturstrategi.

 • Affaldsplan

  Affaldsplanen er Faaborg-Midtfyn Kommunes plan for håndtering af affald fra husholdninger, samt en del af erhvervsaffaldet.

  Læs mere
 • Varmeplan

  Varmeplan 2022-2030 er et vigtigt led i at fremme den grønne omstilling af vores samfund væk fra brugen af fossile brændstoffer.

  Læs mere
 • Planer for grundvand og drikkevand

  Vandforsyningsplaner skal sikre rent drikkevand nu og fremover til forbrugerne og udgør administrationsgrundlaget på vandforsyningsområdet i kommunen.

  Læs mere
 • Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

  Rotter skal bekæmpes effektivt og alle kommuner skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Læs mere
 • Klimaplaner

  Klimatilpasningsplan og plan for reduktion af udledning af drivhusgasser er bare nogle af flere klimaplaner.

  Læs mere
 • Naturstrategi

  Naturstrategien beskriver, hvordan kommunen vil beskytte og pleje de rige naturværdier af hensyn til nuværende og kommende generationer.

  Læs mere
 • Agenda 21-strategi

  Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21-strategi indeholder oplysninger om, hvordan kommunen vil fremme en miljømæssigt bæredygtig udvikling i kommunen.

  Læs mere
 • Spildevandsplan

  Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023 fastsætter regler og rammer for spildevandshåndteringen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Læs mere
 • Energiplan Fyn

  Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder.

  Læs mere