Bosætning, byudvikling og planer

Se f.eks. master- og helhedsplaner, kommuneplan, lokalplaner, udviklingsstrategi og planer for by- og landsbyudvikling.

 • By- og landsby­udvikling

  Læs om udviklingsplanerne for byer og landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Se alle
 • Udviklingsstrategi

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. februar 2023 "Sammen skaber vi det gode liv - Udviklingsstrategi 2023-2040", som også er kommunens planstrategi.

  Læs mere
 • Master- og helhedsplaner

  Der er udarbejdet masterplaner for Årslev, Ringe og Faaborg. Masterplanerne beskriver den udvikling, kommunalbestyrelsen ønsker for byerne.

  Læs mere
 • Odense Dry Port i Årslev

  Odense Havn har købt Kirstinebjergvej 10 for at etablere Odense Dry Port på den tidligere Forsøgsstation i Årslev. Den nye Dry Port giver Faaborg-M...

  Læs mere
 • Kommuneplan

  Kommuneplan 2019 fastlægger de overordnede retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Læs mere
 • Lokalplaner

  En lokalplan fastlægger anvendelsen af et område, herunder fx hvad og hvor meget, der må bygges samt hvordan det må se ud.

  Læs mere
 • Arkitekturpolitik

  Arkitekturpolitikken er grundlaget, der skal sikre, at vi kontinuerligt arbejder med at sikre særlige og inspirerende rammer for det gode liv i Faa...

  Læs mere
 • Faaborg-Midtfyn Kommune på Heartland Festival

  Her kan du læse om Faaborg-Midtfyn Kommunes partnerskabsaftale med Heartland Festival, formålet med aftalen og muligheder for lokale aktører.

  Læs mere