Teknik- og Miljø­udvalget

Her finder du information om Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer, deres ansvarsområder og hvornår de holder møder.

Læs udvalgets dagsordener og referater

 

Udvalgets ansvarsområder


Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning
 • Byplanlægning
 • Byfornyelse
 • Vurderinger i henhold til miljøvurderingsloven
 • Byggesager
 • Miljø
 • Energi
 • Kystbeskyttelse
 • Natur og friluftsliv
 • Naturvejledning
 • Klimatilpasning og klimaindsats
 • Infrastruktur
 • Havne
 • Forsyning – planlægning, drift og myndighed
 • Trafik

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Medlemmer af udvalget

 • Søren Kristensen (V), formand
 • Søren Clemmensen (C)
 • Jack Odgaard (V)
 • Lars Scheby (V)
 • Tanja Kromann Clausen (A)
 • Lars Nielsen (A)
 • Sarah Primsø Bach (A) - lovligt forfald til og med den 30. juni 2024.                                              Brian M. Bisgaard (A) er stedfortræder for Sarah Primsø Bach (A)

Udvalgets mødeplan 2023

 • 26. januar
 • 23. februar
 • 13. marts
 • 20. april
 • 25. maj
 • 22. juni
 • 24. august
 • 21. september
 • 26. oktober
 • 23. november
 • 14. december