Teknik- og Miljø­udvalget

Her finder du information om Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer, deres ansvarsområder og hvornår de holder møder.

Læs udvalgets dagsordener og referater

 

Udvalgets ansvarsområder


Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning
 • Byplanlægning
 • Byfornyelse
 • Vurderinger i henhold til miljøvurderingsloven
 • Byggesager
 • Miljø
 • Energi
 • Kystbeskyttelse
 • Natur og friluftsliv
 • Naturvejledning
 • Klimatilpasning og klimaindsats
 • Infrastruktur
 • Havne
 • Forsyning – planlægning, drift og myndighed
 • Trafik

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Medlemmer af udvalget

 • Søren Kristensen (V), formand
 • Søren Clemmensen (C)
 • Jack Odgaard (V)
 • Lars Scheby (V)
 • Tanja Kromann Clausen (A)
 • Lars Nielsen (A)
 • Brian M. Bisgaard (A)

Udvalgets mødeplan 2024

 • 25. januar
 • 22. februar
 • 14. marts
 • 18. april
 • 16. maj
 • 20. juni
 • 22. august
 • 19. september
 • 24. oktober
 • 21. november
 • 12. december