Aflastning

Hvis du passer en nærtstående i hjemmet, kan vi tilbyde dig afløsning i hjemmet eller din nære kan tilbydes aflastning udenfor hjemmet.

Nedenfor kan du læse om de tilbud der er, for at få aflastning i og udenfor hjemmet og hvordan du får dette.

Luk alle
Åben alle

Aflastning uden for hjemmet

Hvad kan du få hjælp til?

Passer du en nærtstående i hjemmet med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du vurderes belastet af dette, tilbyder vi dig aflastning, så din nærtstående i en begrænset periode er ude af hjemmet.
Som udgangspunkt kan din nærtstående visiteres til rullende aflastning uden for hjemmet en uge ad gangen hver 6. eller hver 3. uge.

Rullende aflastning (hver 6. eller 3. uge) foregår på følgende plejehjem:
• Steensvang
• Åløkkeparken
• Nørrevænget

Ved ferieophold og lignende tilbyder vi som udgangspunkt ophold op til 21 dage pr. år og max. 14 dage i træk.
Ferieophold eller akutopståede behov for aflastning uden for hjemmet foregår på Bakkegården eller Åløkkeparken.

Sådan søger du om hjælp og støtte

Hvis du ønsker at ansøge om hjælp og støtte til pårørende kan du kontakte Myndighedsafdelingen i Sundhed og Ældre via sikker post eller tage telefonisk kontakt, så tager vi imod din henvendelse.

Afløsning i hjemmet

Hvad kan du få hjælp til?

Passer du en nærtstående i hjemmet med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du vurderes belastet af dette, tilbyder vi dig praktisk hjælp som afløsning i hjemmet. Tilbuddet omfatter afløsning af praktisk hjælp svarende til Faaborg - Midtfyn Kommunes gældende kvalitetsstandard for området.
Du kan også få bevilliget afløsning til pasning af din nærtstående i hjemmet i et fastlagt tidsrum ugentligt, hvor du er ude af hjemmet. Afløsning gives som hovedregel på hverdage i dagtimerne mellem kl. 8 og 17. Afløsningen skal som udgangspunkt varsles 2 uger før behovsdato og gives som udgangspunkt max. 3 timer pr. uge.

Hvem leverer hjælpen?

Det er den kommunale hjemmepleje, som leverer hjælpen i forbindelse med afløsning i hjemmet.

 

Priser

Aflastning på plejehjem

2023
Døgnkost 129 kr./døgn
Leje og vask af linned, rengøringsartikler og vaskeklude 14 kr./døgn
Vask af personligt tøj 19 kr./vask

 

2024
Døgnkost 137 kr./døgn
Leje og vask af linned, rengøringsartikler og vaskeklude 14 kr./døgn
Vask af personligt tøj 28 kr./vask

 

Lovgrundlag

§84, Lov om social service, kap. 16. Læs mere på retsinformation.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Rådgivning og Visitation

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os