Planer for grundvand og drikkevand

Vandforsyningsplaner skal sikre rent drikkevand nu og fremover til forbrugerne og udgør administrationsgrundlaget på vandforsyningsområdet i kommunen.

Udover en generel indsatsplanlægning for rent grundvand, er der også planer og bestemmelser for de enkelte vandværker i kommunen.

Luk alle
Åben alle

Indsatsplanlægning

En indsatsplan skal være med til at sikre, at der også i fremtiden er rigeligt med rent drikkevand til forbrugerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal lave en indsatsplan. Planen skal beskrive de konkrete tiltag, der skal sættes i gang for at sikre rent grundvand i vores kommune.

Indsatsplanen tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens grundvandskortlægning. Miljøstyrelsen har udpeget områder, hvor grundvandet er sårbart og hvor der skal ske en indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med at lave en indsatsplan.

Grundvandsbeskyttelse

Kommuneplan 2019 indeholder retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.

Mål for grundvandets kvalitet og retningslinjer til beskyttelse heraf fastsættes i de Statslige Vandplaner. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for planlægning af vandforsyningen til kommunens borgere og industri. Samtidig skal kommunen virke for beskyttelse af grundvandet igennem handleplaner til Vandplanernes indsatsprogram.

Luk alle
Åben alle

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen skal sikre vandforsyningen i kommunen og udgør administrations­grundlaget på vandforsyningsområdet i kommunen.

I vandforsyningsplanen kan du se hvilke områder, de enkelte vandværker leverer til. Du kan også se hvilket vandværk, du kan få leveret vand fra, hvis din ejendoms vandforsyning bliver forurenet eller bryder sammen.

Del 1

Del 1: Grundlæggende plan, indeholder plan for hvordan vandforsyningen i kommunen sikres, samt retningslinier for, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommunens opgaver på vandforsyningsområdet skal administreres.

Del 2

Vandværksafsnittet indeholder en introduktion, med en vejledning til at forstå planerne for hvert vandværk.

Vandforsyningsplanen, del 2, afsnit 23 afsnittet ”Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen, første sætning ændres således:

  • "Aastrup Vandværk skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen" ændres til:
  • "Aastrup Vandværk kan indgå i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning".

Tillæg til Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune, indeholder Bilag 1. Liste over ejendomme med bebyggelse, der ikke er tilsluttet alment vandværk.

1 Bilag. Liste over ejendomme med bebyggelse, der ikke er tilsluttet alment vandværk

Listen er vejledende. Det betyder at det er de faktiske forhold på en ejendom der afgør om ejendommen er eller ikke er tilsluttet alment vandværk, om ejendommen ligger i en bestemt kategori af forsyningsområde eller under et vandværks forsyningsområde.

Forklaring til kolonnen ”Forsyningsområde”:

  • ff: fremtidigt forsyningsområde
  • nf: naturligt forsyningsområde
  • sf: selvforsyningsområde

Adresse

Post nr./ by

Vandværk

Allerupgyden 9      

5672 Broby

Ryslinge Vandværk (nf))

Allerupvej 14

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Allerupvej 41

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Alléskovvej 44

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

Alléskovvej 50

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

Allestedgårdsvej 19

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

Allestedgårdsvej 62

Allestedgårdsvej 62

Allested-Vejle Vandværk (nf)

Arreskovvej 23

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Assensvej 157

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

Assensvej 21

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

Assensvej 24

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Assensvej 3

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Assensvej 433

5642 Millinge

Falsled Vandværk (nf)

Assensvej 5

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Assensvej 85

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Baunebjerg 15

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

Bernstorffsminde 16

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Bjerget 15

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

Bjerget 3

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

Bjerget 7

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

Bjerghammer 22

5642 Millinge

Falsled Vandværk (nf)

Bjergvejen 110

5672 Broby

Falsled Vandværk (nf)

Bjergvejen 55

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

Bjergvejen 71

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

Bjergvejen 79

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

Bjerne Langgyde 10

5600 Faaborg

Assensvejens Vandværk (nf)

Bjørnø 4

5600 Faaborg

Bjørnø Vandværk (nf)

Bolteskovvej 12

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Bolteskovvej 4

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Boltinggårdvej 19

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Boltinggårdvej 21

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

Brandholmvej 1 A

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Brandholmvej 13

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Bystævnevej 21

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

Bøgebjergvej 32

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk  (nf)

Bøgebjergvej 34

5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk (nf)

Bøgevej 6

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

Bøgholmvej 12

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

Bøgholmvej 14

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

Bøjdenlandevej 6

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

Bøjdenvejen 108

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Bøjdenvejen 167

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Bøjdenvejen 26A

5772 Kværndrup

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Bøjdenvejen 31

5772 Kværndrup

Midtfyns Vandforsyning (ff)

Bønderskovvej 1

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (ff)

Bønderskovvej 2

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (nf)

Bønnelandsvej 4

5600 Faaborg

Horne Vandværk (nf)

Dalshuse 7

5856 Ryslinge

Ryslinge Vandværk (nf)

Dalsmøllevej 7B

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Damgårdsvej 5

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

Davindevej 4

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (nf)

Dilshøj 18

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

Dongsvej 11

5854 Gislev

Gislev Vandværk (nf)

Dongsvej 18

5854 Gislev

Gislev Vandværk (nf)

Dongsvej 3A

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

Dyndbjergvej 7

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

Dyreborgvej 4C

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

Dømmestrupvej 51

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

Dømmestrupvej 63

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk  (nf)

Dømmestrupvej 66

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk(nf)

Dømmestrupvej 74

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

Egeballe 17

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

Egeskov Gade 2

5772 Kværndrup

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Egneborgvej 15

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (nf)

Egneborgvej 18

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Egneborgvej 20

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Egsgyden 22

5600 Faaborg

Horne Vandværk (nf)

 

Egsmarken 6

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Eskemosegyden 45

5600 Faaborg

Aastrup Vandværk (nf)

 

Eskemosegyden 51

5600 Faaborg

Aastrup Vandværk (nf)

 

Eskemosegyden 68

5600 Faaborg

Aastrup Vandværk(ff)

 

Faldsledvej 53

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Fallevej 7

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (ff)

 

Fangelvej 23

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Fangelvej 27

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (ff)

 

Fangelvej 32

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Fangelvej 36

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Fangelvej 72

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Fangelvej 77

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Fangelvej 86

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Faurshøjvej 16

5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Faurshøjvej 22

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Faurshøjvej 37

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Filipsgyden 6

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (nf)

 

Fjellebrovej 10

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Fjellerupvej 9

5856 Ryslinge

Gislev Vandværk (nf)

 

Fleningevej 2

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Fleningevej 3

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Frederiksbergvej 46

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Fruelundsvej 3

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Fåborgvej 18

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Fåborgvej 2

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Gammelskovvej 36

5600 Faaborg

Vester Hæsinge Vandværk (ff)

 

Gestelevlundevej 8

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Gestelevvej 35

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Gl. Nyborgvej 50

5772 Kværndrup

5772 Kværndrup (ff)

 

Gl. Nyborgvej 80

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (nf)

 

Gl. Stenderupvej 31

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Gl. Stenderupvej 4

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Gl. Stenderupvej 43

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Gl. Stenderupvej 5

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Gl. Stenderupvej 9

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Grubbemøllegyden 23

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Grøftebjergvej 6

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Grøftebjergvej 9

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Grønderupvej 13

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Grønderupvej 15

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Grønmosevej 14

5792 Årslev

Nr. Søby Vandværk (ff)

 

Grønnebjergvej 3

5772 Kværndrup

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Guldbjergvej 3

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Gultvedgyden 5

5772 Kværndrup

Gislev Vandværk (nf)

 

Gultvedholm 2

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (nf)

 

Gærupvej 14

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Gærupvej 18

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Gærupvej 20

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (ff)

 

Halsmose 16

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Havrevænget 10

5750 Ringe

Nr. Søby Vandværk (nf)

 

Hedebovej 29B

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Hedebovej 34

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Hedebovej 42

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Hestehavevej 6

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Hestehavevej 7

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Hestehavevej 9

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Holstenshuusvej 3

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Horne Strandvej 6

5600 Faaborg

Horne Vandværk (ff)

 

Hornegyden 21

5642 Millinge

Horne Vandværk (ff)

 

Hornegyden 22

5642 Millinge

Horne Vandværk (ff)

 

Hornelandevej 113

5600 Faaborg

Horne Vandværk (ff)

 

Hornelandevej 116

5600 Faaborg

Horne Vandværk (ff)

 

Hornelandevej 120

5600 Faaborg

Horne Vandværk (ff)

 

Hornelandevej 124

5600 Faaborg

Horne Vandværk (nf)

 

Hornelandevej 76B

5600 Faaborg

Horne Vandværk (ff)

 

Horseballevej 20

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Hovedvejen 20

5600 Faaborg

Avernakø Vandværk (nf)

 

Hovedvejen 32

5600 Faaborg

 Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 34

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 36

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 38

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 40

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 44

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 46

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 57

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 59

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 61

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 63

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 65

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 67

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 69

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 73

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 75

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 77

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 79

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 81

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 83

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovedvejen 93

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Hovvej 4

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Hudevad Byvej 28

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Hudevad Byvej 4

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Hundtoftevej 2

5772 Kværndrup

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Hylshusevej 7

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

 

Højrupvej 1

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Højrupvej 4

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Håstrupvej 2

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (ff)

 

Ibjergvej 11

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Illumø 1 og 1A

5642 Millinge

Ingen mulighed (sf)

 

Illumø 2

5642 Millinge

Ingen mulighed (sf)

 

Illumø 3

5642 Millinge

Ingen mulighed (sf)

 

Johannevej 11

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (nf)

 

Jordløsevej 21

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (ff)

 

Jordløsevej 23

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (ff)

 

Jordløsevej 41

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Jordløsevej 43

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (ff)

 

Jyllandsgyden 6

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Kappelodde 1

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Kappendrupvej 10

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Kappendrupvej 12

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Kappendrupvej 25 B

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Kappendrupvej 27

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Kappendrupvej 3

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Kastanievej 19

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Kesselstedet 3

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Kesselstedet 5

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Kildegårdsvej 4

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Kildegårdsvej 6

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Kirkevej 5

5600 Faaborg

Horne Vandværk (nf)

 

Kirstinebjergvej 24

5792 Årslev

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Knagelbjerg 1

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (ff)

 

Knoldsvej 9

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Kohavegyden 2

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Kohavegyden 21

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Kohavegyden 22

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

 

Kohavegyden 24

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

 

Kohavevej 11

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (nf)

 

Krarup Nordegn 18

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Krarup Nordegn 2

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Kronborgvej 7

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Køllenbjerg 8

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Lamdrup Møllevej 2

5854 Gislev

Gislev Vandværk (nf)

 

Lamdrup Møllevej 4

5854 Gislev

Gislev Vandværk (nf)

 

Lamdrup Møllevej 8

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

 

Lervangsvej 5

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Lillemarksvej 23

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Lindebjergvej 10

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Lindeskovgyden 11

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (ff)

 

Lindeskovgyden 13

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (ff)

 

Lindeskovgyden 9

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Lucienhøj 14

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Lucienhøj 26

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Lundegårdsvej 44

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

 

Lundegårdsvej 64

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

 

Lydinge Haver 10

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Lydinge Haver 8

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Lydinge Mølle Vej 11

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Lydingevej 15

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Lørupvej 11

5750 Ringe

Ryslinge Vandværk (ff)

 

Maevej 1

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Mosetoften 25

5600 Faaborg

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Mullerupvej 7

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (ff)

 

Møllevej 16

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (ff)

 

Møllevej 19

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Møllevej 26

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Møllevej 3

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (nf)

 

Nabgyden 1

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Nabgyden 15

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Nabgyden 7

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Nakkevej 2

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Nakkevej 4

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Nakkevej 6

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Nordskovvej 10

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Ny Vestergade 20

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Ny Vestergade 62

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Ny Vestergade 72

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (ff)

 

Nyborgvej 125

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Nyborgvej 31

5863 Ferritslev Fyn

Ellinge Vandværk (ff)

 

Nyløkke 1

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Nyløkke 10

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (ff)

 

Nyløkke 12

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Nyløkke 13

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Nyløkke 19

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Nørreballevej 18

5600 Faaborg

Horne Vandværk (nf)

 

Nørregårdsvej 17

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Nørregårdsvej 32

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Nørremarksgyden 1

5856 Ryslinge

Ryslinge Vandværk (ff)

 

Odensevej 185

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Odensevej 201C

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Odensevej 210

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Odensevej 231

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Odensevej 235

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Odensevej 2B

5792 Årslev

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Odensevej 39

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Odensevej 54

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Odensevej 56

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Odensevej 58

5792 Årslev

Nr. Søby Vandværk (nf)

 

Odensevej 60 A

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Odensevej 62

5792 Årslev

Nr. Søby Vandværk (ff)

 

Pejrupvej 15

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Pejrupvej 18

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Pottemagervej 17

5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Præstegårdsgyden 10

5600 Faaborg

Horne Vandværk (nf)

 

Præstegårdsgyden 31

5600 Faaborg

Horne Vandværk (ff)

 

Præsteskovvej 4

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Præstevænget 33

5642 Millinge

FFV VAND A/S (ff)

 

Præstevænget 37

5642 Millinge

FFV VAND A/S (ff)

 

Præstevænget 38

5642 Millinge

FFV VAND A/S (ff)

 

Præstevænget 39

5642 Millinge

FFV VAND A/S (ff)

 

Radbyvej 18

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Radbyvej 20

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Ravnshøjgyden 4

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Remset 1

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Reventlowsvej 100

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Reventlowsvej 77

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Reventlowsvej 8

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Reventlowsvej 81

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Reventlowsvej 96

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Roarsbjerggyden 10

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Rolighedsvej 25

5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Rolighedsvej 27

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (ff)

 

Rudmevej 135B

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Rudmevej 82

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Rudmevej 83

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Ruevej 18

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Ruevej 19

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Ruevej 29

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (ff)

 

Ruevej 31

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Ruevej 32

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Ruevej 34

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Ruevej 36

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Rynkebyvej 32

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Rødeledvej 6

5792 Årslev

Nr. Søby Vandværk (nf)

 

Røjlegyden 7

5792 Årslev

Nr. Søby Vandværk (nf)

 

Sallingelunde 8

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Sallingeskovvej 20

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Sallingevej 10

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Sallingevej 12

5672 Broby

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Sallingevej 12

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Sallingevej 14

5672 Broby

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Sallingevej 5

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Sallingevej 6

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Sallingevej 8

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Sallingevej 9

5672 Broby

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Sanatorievej 14A

5600 Faaborg

FFV Vand A/S (nf)

 

Sanatorievej 16

5600 Faaborg

FFV Vand A/S (ff)

 

Sanatorievej 2

5600 Faaborg

FFV Vand A/S (nf)

 

Sandagervej 15

5854 Gislev

Gislev Vandværk (nf)

 

Sandagervej 17

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

 

Sandagervej 19

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

 

Sdr. Højrupvejen 72

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Sinebjergvej 52

5600 Faaborg

FFV Vand A/S (nf)

 

Skallevej 14

5600 Faaborg

Avernakø Vandværk (ff)

 

Skindegyde 2

5863 Ferritslev

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Skovgyden 10

5642 Millinge

FFV Vand A/S (nf)

 

Skovgyden 9

5642 Millinge

FFV Vand A/S (nf)

 

Skovgårdsvej 10

5863 Ferritslev

Ferritslev Vandværk (ff)

 

Skovgårdsvej 7

5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Skovgårdsvej 9

5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Skovjorden 1

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

 

Skovjorden 2

5672 Broby

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Skovjorden 3

5672 Broby

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Skovjorden 4

5672 Broby

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Skovjorden 6

5672 Broby

Vester Aaby Vandværk (ff)

 

Skovstien 1

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (ff)

 

Skovvang 4

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (ff)

 

Skovvang 6

5550 Langeskov

Rolfsted Vandværk (ff)

 

Skovvej 14

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (ff)

 

Skovvej 15

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (ff)

 

Slotsalleen 8

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Smedegyden 2

5792 Aarslev

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Solbjergvej 18

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Sollerupvej 10

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Sollerupvej 18A

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Sollerupvej 2

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Sollerupvej 3

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Sollerupvej 4

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (ff)

 

Sollerupvej 5

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (ff)

 

Sollerupvej 6

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Sollerupvej 7

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (ff)

 

Sollerupvej 8A

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Sorteåvej 13

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

 

Spejlsgyden 1

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Steensgaard 7, Steensgaard Gods

5642 Millinge

Ingen mulighed (sf)

 

Stenlund 36

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Stenløsegyden 11

5792 Aarslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Stenløsegyden 16

5792 Aarslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Stilledalsvej 6

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Stjernegårdsvej 4

5772 Kværndrup

Gislev Vandværk (ff)

 

Stokkebrovej 7

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (ff)

 

Store Stege 21

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Strandvejen 78

5600 Faaborg

Vester Aaby Vandværk (nf)

 

Stævningen 3

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Svanningevej 33

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Svendborgvej 215

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Svendborgvej 266

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Svendborgvej 292

5600 Faaborg

Aastrup Vandværk (nf)

 

Søvej 11

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk  (nf)

 

Søgaardsvej 3

5792 Årslev

Nr. Lyndelse Vandværk (nf)

 

Søkildevej 2

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Søltvej 20

5854 Gislev

Gislev Vandværk (ff)

 

Sølvbjergvej 1

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Sølvbjergvej 34

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Sølvbjergvej 35

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Sønderhjørnevej 10

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Sønderhjørnevej 40

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Søndervej 77

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Søndervej 86

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (ff)

 

Søndervej 88

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Søstedvej 16

5792 Årslev

Nr. Søby Vandværk (nf)

 

Tappernøje 15A

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Tappernøje 24

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Tappernøje 25

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Tivekrogen 3

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (nf)

 

Tivekrogen 5

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (nf)

 

Torpegårdsvej 8

5792 Årslev

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Trunderup Dongsvej 3

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (nf)

 

Trunderupvej 1

5772 Kværndrup

Gislev Vandværk (nf)

 

Trunderupvej 9

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (ff)

 

Tvevadgyden 12

5863 Ferritslev Fyn

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Tvevadgyden 13

5863 Ferritslev Fyn

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Tvevadgyden 21

5863 Ferritslev Fyn

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Tvevadgyden 6

5863 Ferritslev Fyn

Rolfsted Vandværk (nf)

 

Tværgyden 1

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Tørvegyden 24

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (ff)

 

Tåstebjerggyden 25

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Vejlegårdsvej 37

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (ff)

 

Vejlegårdsvej 67

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Vejlegårdsvej 68

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Vejlegårdsvej 75

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (ff)

 

Vejlelongsgyden 24

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (ff)

 

Vejlelongsgyden 25

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Vejlelongsgyden 35

5672 Broby

Allested-Vejle Vandværk (nf)

 

Vestergade 34

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Vestergade 38

5672 Broby

Vester Hæsinge Vandværk (nf)

 

Vesterskov 13

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Vestervang 6

5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning (nf)

 

Vesterågade 38

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Viekærvej 9

5600 Faaborg

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Vigø 1

5642 Millinge

Ingen mulighed /sf)

 

Vængegyden 14

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Vøjstrupvej 4

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Vøjstrupvej 40

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

 

Vøjstrupvej 50

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (ff)

 

Vøjstrupvej 7

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Vøjstrupvej 9

5672 Broby

Nr. Broby Vandværk (nf)

 

Yderste Tværvej 2

5772 Kværndrup

Kværndrup Vandværk (nf)

 

Ølstedgårdsvej 11

5672 Broby

Brobyværk Andelsvandværk (nf)

 

Ørbækvej 80

5854 Gislev

Gislev Vandværk (nf)

 

Ørbækvej 853

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (nf)

 

Ørbækvej 954

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (nf)

 

Ørbækvej 956

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (nf)

 

Ørbækvej 966

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (nf)

 

Ørbækvej 996

5863 Ferritslev Fyn

Ferritslev Vandværk (ff)

 

Østerbyvej 44

5642 Millinge

FFV VAND A/S (ff)

 

Østerbyvej 54

5642 Millinge

FFV VAND A/S (nf)

 

Østerbyvej 60

5642 Millinge

FFV VAND A/S (ff)

 

Østergyden 11

5600 Faaborg

Aastrup Vandværk (nf)

 

Østergyden 28

5600 Faaborg

Aastrup Vandværk (nf)

 

Østergyden 33

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Østergyden 36

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Østergyden 40

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Østergyden 45

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (ff)

 

Østergyden 49

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Østergyden 53

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Østergyden 57

5600 Faaborg

Ingen mulighed (sf)

 

Østrupvej 25

5600 Faaborg

FFV VAND A/S (nf)

 

Øxenhaverne 8

5600 Faaborg

Korinth Vandværk (nf)

 

Åbylundvej 6

5600 Faaborg

Midtfyns Vandforsyning (ff)

 

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø - Drikkevand

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.

drikkevand@fmk.dk