Partistøtteerklæringer

Her kan du læse om partistøtte og finde partistøtteerklæringerne fra Faaborg-Midtfyn Kommune 2024.


Hvem kan søge partistøtte?

Partier, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen. Der kan søges én gang om året.

En kandidatliste har ret til støtte, hvis listen opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg. En kandidatliste, der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen, har alligevel ret til støtte, hvis listen modtog 896 stemmer, eller derover, ved kommunalbestyrelsesvalget i 2021.

Støttebeløb på grundlag af kommunalbestyrelsesvalget i 2021 udgør 8,25 kr. pr. stemme for 2024. Beløbet bliver reguleret årligt.

Hvis kandidatlisten gerne vil modtage dette tilskud i 2024, skal ansøgning sammen med det senest godkendte regnskab for året før samt erklæring sendes til kommunen inden udgangen af 2024. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2024.

Hvordan søger du partistøtte?

Udbetaling af partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt det senest godkendte regnskab samt en erklæring med oplysninger om listen og listens kandidaters modtagne tilskud fra året før.

Ansøgningsskema samt erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater kan findes hos lndenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunalbestyrelsen offentliggør modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30