Partistøtteerklæringer

Her kan du læse om partistøtte og finde partistøtteerklæringerne fra Faaborg-Midtfyn Kommune 2022.

Hvem kan søge partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste Kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen. Der kan søges én gang om året.

Kandidatlisten skal have fået mindst 100 stemmer. Kandidatlister, der ikke har opnået 100 stemmer, men som har indgået listeforbund, kan få partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer. Støttebeløb på grundlag af kommunalbestyrelsesvalget i 2021, udgør pr. stemme 7,75 kr. for 2022.

Hvis kandidatlisten gerne vil modtage dette tilskud i 2022, skal ansøgning sammen med det senest godkendte regnskab for året før samt erklæring sendes til kommunen inden udgangen af 2022 og tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2022.

Se orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven

Hvordan søger du partistøtte

Ansøgningsskema samt Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater kan findes hos lndenrigs- og boligministeriet.

Udbetaling af partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, er fremover betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt det senest godkendte regnskab samt en erklæring med oplysning om følgende:

  • den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten,
  • den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt
  • den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Social- og Indenrigsministeriet.
  • Offentliggørelse af modtagne erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte samt partiregnskabsloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30