Nedrivning af erhvervsbyggeri

Nedrivning af bebyggelse og faste konstruktioner kræver tilladelse inden nedrivningen kan påbegyndes.

Nedrivning af bygninger kræver nedrivningstilladelse. Du må først påbegynde nedrivningen, når du har modtaget en nedrivningstilladelse.

Samtidigt med ansøgning om nedrivning, skal du også anmelde bygge- og anlægsaffaldet.

Du skal være opmærksom på, at der gælder nogle særlige forhold i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Ansøgning om nedrivning

Indsend din ansøgning om nedrivning via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegning med den bygning, der skal rives ned og oplysninger til BBR. Ejer skal indsende ansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Nedrivningen kan kræve en tilladelse i forhold til anden lovgivning, inden vi kan behandle byggesagen. Du skal undersøge dette i forbindelse med, at du udfylder ansøgningen i Byg og Miljø.
Du modtager en kvittering i Byg og Miljø, når sagen er blevet tildelt en sagsbehandler.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra 2015 ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandling. Det gælder for ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015.

Ansøg om tilladelse om nedrivning

Anmeld bygge-og anlægsaffald

Se om din ejendom er fredet eller bevaringsværdig