Pipstorn Skov

Pipstorn Skov er en privat skov, som Faaborg-Midtfyn har lejet de rekreative rettigheder til. Det giver borgere, foreninger, institutioner og besøgende særlige muligheder for at brugen skoven. Hvilke faciliteter og oplevelser findes i Pipstorn Skov? Hvordan bookes hytterne og skoven? Find svarerne her.

Faciliteter og oplevelser i Pipstorn Skov

 • Parkering på Lucienhøj 14v, 5600 Faaborg til både biler og busser. Tæt på hytter og MTB start
 • Alternativ parkering på Bymarksvejs 14, 5600 Faaborg. Tæt på MTB sporet
 • Pipstorn Skov er en privat skov. Ophold fra kl. 6 til solnedgang
 • Bålhytter/madpakkehuse, bord- og bænkesæt
 • Natur-motorik-bane
 • Skilte og information om fortidsminderne
 • MTB-spor og O-løbs pæle
Luk alle
Åben alle

Booking – enkeltstående arrangement

Ved enkeltstående bookinger: Ring på 72 53 80 35 eller 72 53 80 03 eller på mail til Natur og Landskab.

Det koster 300 kr. for den store hytte og 200 kr. for den lille i max 4 timer.

Bookinger betales helst via MobilePay 80 36 62. En forening kan få regningen sendt til CVR nr.

Medbring din booking, så du kan fremvise at du har førsteret til hytten. Det vil også fremgå på skilte i hytten, at den kan være booket.

Her kan du se ledige tider i Pipstorn: Bookinger i Pipstorn Skov - Er under udarbejdelse.

Booking - fast aftale

Er du, din forening eller din skole interesseret i at være i Pipstorn Skov mere fast finder vi en pris for et års brug af Pipstorn Skov og relevante faciliteter.

Facilitet: Den store hytte

 • Ligger til venstre når man kommer ad stien langs jernbanen fra Faaborg
 • Følg stien ved toilettet fra p-pladsen ved Lucienhøj
 • Der er 4 borde/bænke sæt samt forhøjet bålsted med grillrist i hytten
 • Der er bålplads uden for hytten med stammer til at sidde på
 • Der er ståborde i forskellig højde til gruppearbejde
 • Der må ikke samles brænde i skoven. Man kan selv medbringe eller få en kode til brændekisten, når man booker. En sæk brænde koster 30 kr. og betales over MobilePay
 • Hold stedet rent og tag selv jeres affald med hjem
 • Der er vandhane og tørkloset (toilet) ved p-pladsen på Lucienhøj
 • Hemsen kan bookes til overnatning for 2 personer på www.bookenshelter.dk

Regler for ophold i Pipstorn Skov

 • Vis respekt og tag hensyn til de andre skovgæster
 • Vis respekt for beoerne nær skoven og på tilkørselsvejen til skoven
 • Man må være i skoven fra kl. 6 til solnedgang og derudover kun hvis man har booket
 • Der er fri fladefærsel, du må derfor gerne bevæge dig udenfor stierne
 • Du må ikke ødelægge skoven eller dens bevoksning
 • Ryd op efter dig selv og tag dit affald med hjem
 • Der må ikke køres med biler i skoven
 • Hunde skal føres i snor

Regler for ophold ved hytterne

 • Der må kun tændes bål på de indrettede bålpladser. Bålet skal slukkes med vand inden man forlader stedet
 • Det er kun tilladt at overnatte på hemsen i den store hytte. Overnatning skal bookes via www.bookenshelter.dk. Der skal være ro i området ved mørkets frembrud.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os