Familierådslagning

Familierådslagning er et møde, hvor familien og andre vigtige personer i netværket samles for at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet eller den unge.

Hvad er familierådslagning?

Familierådslagning er et møde, hvor familien og andre vigtige personer i netværket samles for at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet eller den unge.

Et tilbud om familierådslagning opstår, når der er bekymring for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling.

Hvorfor vælge en familierådslagning?

En familierådslagning kan være vejen frem til gode beslutninger.

Familierådslagning er en måde at knytte barnet/den unge, familien og netværket tættere til løsningen af, hvordan vi skal hjælpe barnet/den unge. Når vi tilbyder familierådslagning er det for at inddrage barnet/den unge, familien og netværket for at give dem indflydelse på og ansvar for, hvad der skal gøres for at finde den rette hjælp til barnet/den unge.

Barnet/den unge, familien og netværket kender barnet/den unge bedst og kan derfor bedst finde frem til de gode løsninger for barnet. Opvækst og Læring har den erfaring, at de bedste planer for et barn laves i tæt samarbejde med de personer, som kender barnet/den unge bedst.

Familierådslagning organiseres af en samordner

Det er en samordner, der sammen med forældrene og barnet/den unge planlægger og arrangerer familierådslagningen.

Samordneren er en person, som er ansat til denne opgave, men som er uafhængig af Opvækst og Læring. Samordneren kender ikke barnet/den unge og familien i forvejen.

Samordnerens opgave er at lave en plan for familierådslagningen og sammen med forældrene og barnet/den unge finde frem til, hvem man ønsker, der skal deltage i familierådslagningen. Samordneren besøger familie og netværk inden familierådslagningen. Der udpeges en ordstyrer og referent blandt deltagerne og eventuelt en støtteperson til barnet. Samordneren er vært ved mødet og sørger for lokale, mad og andet praktisk. Det koster ikke familien noget at deltage i en familierådslagning.

Hvad sker der i en familierådslagning?

Familierådslagningen er et møde, der deles op i 3 dele:

1. del
Første del er information.
Her deltager barnet/den unge, familien og andre fra netværket sammen med medarbejderen fra Opvækst og Læring og eventuelt medarbejdere fra børnehave eller skole, hvis dette er aftalt. Medarbejderen fra Opvækst og Læring og eventuelt andre fagpersoner informerer kort om situationen i mødets første del. Forældrene og barnet/den unge er på forhånd bekendt med, hvad medarbejderen fra Opvækst og Læring og andre fagpersoner vil sige.

Familien og netværket kan stille afklarende spørgsmål til fagpersonerne.

2. del
Anden del handler om, hvad familien vil gøre.
Her sidder familien og netværket samlet i et rum og taler om, hvordan de synes tingene klares bedst. Medarbejderen fra Opvækst og Læring er sammen med samordneren i et andet rum. Ingen fagpersoner deltager i mødets 2. del.

Målet er, at de personer, som kender barnet/den unge bedst, kommer frem til en plan, som er til gavn for barnet/den unge og her tænkes både i familiens egne kræfter, og den hjælp, kommunen kan yde.

Det kan tage en del tid, før familien kommer frem til en plan, som alle er enige om. Det er vigtigt, at alle er enige om, at man har fundet den bedste løsning for barnet/den unge, inden planen godkendes og iværksættes.

3. del
Tredje del handler om godkendelse af planen.
Samordneren og medarbejderen fra Opvækst og Læring kaldes ind. Familien fremlægger den plan de, i fællesskab, er nået frem til. Der kan da blive behov for at drøfte, hvordan man bedst muligt kan sætte planen i værk.

Medarbejderen fra Opvækst og Læring skal kunne godkende planen. Der vil ikke kunne træffes beslutninger om noget, hvor kompetencen ligger i andre centre, medmindre dette er aftalt på forhånd.