Familierådslagning

Familierådslagning er et møde, hvor familien og andre vigtige personer i netværket samles for at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet eller den unge.

Hvad er familierådslagning?

Familierådslagning er et møde, hvor familien og andre vigtige personer i netværket samles for at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet eller den unge.

Et tilbud om familierådslagning opstår, når der er bekymring for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling.Hvad er familierådslagning?

Familierådslagning er et møde, hvor familien og andre vigtige personer i netværket samles for at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet eller den unge.

Et tilbud om familierådslagning opstår, når der er bekymring for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling.

Hvorfor vælge en familierådslagning?

En familierådslagning kan være vejen frem til gode beslutninger.

Familierådslagning er en måde at knytte barnet/den unge, familien og netværket tættere til løsningen af, hvordan vi skal hjælpe barnet eller den unge. Når vi tilbyder familierådslagning er det for at inddrage barnet/den unge, familien og netværket for at give dem indflydelse på og ansvar for, hvad der skal gøres for at finde den rette hjælp til barnet/den unge.