Energiplan Fyn

Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder.

Energiplan Fyn er Fyns vedvarende energiplan. 9 fynske kommuner samt Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Naturgas Fyn – Nature Energy, har sammen skabt et fælles vidensgrundlag, et fælles verdensbillede og en fælles vilje til handling.

Energiplan Fyn har sit udgangspunkt i det fynske samarbejde Byregion Fyn, som er et fælles fynsk kommunalt samarbejde om politisk og strategisk udvikling, hvor et af fokusområderne er et energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.