Ældrebolig

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er ældre eller handicappet, og derfor har brug for en bolig med en særlig indretning og beliggenhed.

Nedenfor kan du læse mere om hvad en ældrebolig er og hvordan du søger om en ældrebolig. Herunder kan du også se, hvilke ældreboliger vi råder over.

Luk alle
Åben alle

Hvordan søger jeg om at få en ældrebolig? Start

Hvis du ønsker en ældrebolig, kan du eller dine pårørende kontakte Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg via sikker post eller ringe på telefon 72 53 50 58 og få ansøgningsskema tilsendt.

Hvilken bolig får jeg?

En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til dine behov. Boligen ligger typisk i et boligkompleks med et- eller toværelseslejligheder. Dine naboer vil være andre, der også er godkendt til ældrebolig. En ældrebolig er typisk 60-65 kvm.
I en ældrebolig har du mulighed for at få samme hjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig.

Liste over ældreboliger

  • Ferritslev – Ådalen og Åvænget
  • Faaborg – Tømmergården og Plougs Løkke
  • Gislev – Nørrevænget ”Pyramiden”
  • Nr. Lyndelse – Carl Nielsens Vej og Humlehaven ”Glashuset”
  • Ringe – Algade, Hybenvej, Rosenvej, Odensevej og Svendborgvej
  • Ryslinge – Vesterled
  • Vester Åby – Lysbjergvænget

Hvem træffer afgørelse?

Når Myndighedsafdelingen har modtaget din ansøgning, vil boligvisitationsudvalget indhente relevante oplysninger. Det kan ske ved et besøg af en visitator, der i samarbejde med dig afdækker dine behov. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.
Du bliver optaget på kommunes venteliste, hvis du bliver godkendt til en ældrebolig. Ældreboliger tildeles efter behov.

Lovgrundlag

§5, Lov om almene boliger, kap. 1. Læs mere på retsinformation.
§§192 og 192a, Lov om social service, kap. 34. Læs mere på retsinformation.

Spørgsmål? Kontakt os

Rådgivning og Visitation

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os