Frivilligt socialt arbejde

Faaborg-Midtfyn Kommune støtter op om udvikling og drift af frivillige sociale fællesskaber. Foreninger, organisationer eller netværksgrupper kan søge om økonomisk støtte.

Skal du udvikle nye tilbud eller søge fonde indenfor socialt arbejde? Du kan søge tilskud i de frivillige sociale puljer for udsatte grupper og for ældre. Der er flere steder at hente råd og vejledning: kommunens konsulenter, frivilligcenter og landsdækkende center for socialt arbejde.

Ønsker du at blive frivillig, kan du finde forskellige aktiviteter der interesserer dig.

Luk alle
Åben alle

Den sociale pulje §18

Puljen har til formål at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt
udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte. Der kan søges til drift og udvikling af aktiviteter ved foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt  arbejder med puljens formål.

Hvem kan søge?

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad kan der søges til?

Frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Puljens beløb

Ca. 1.200.000 kr

Ansøgningsfrister

Der ansøges digitalt. Her kan du læse mere og finde ansøgningsskema

Kriterier og tildeling af puljemidler

Læs kriterierne grundigt inden du søger puljemidler. Du kan læse om kriterier og procedure for tildeling af puljemidler i Det nye administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fælleskaber.

Samskabelsespuljen §18

Puljen har til formål at understøtte NYE frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte. Indsatserne skal have fokus på samskabelse, og der skal være deltagelse af minimum to frivillige aktører. Det er et krav at kommunen indgår som aktør i indsatsen udover som finansierende part. Det kan f.eks. være i forbindelse med idéudvikling, som samarbejdspartner eller på anden vis.

Hvem kan søge?

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Hvad kan der søges til?

Nye frivillige sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Puljens beløb

Ca. 180.000 kr.

Ansøgningsfrister

Puljen er afsat til projekt i 2022-2025. Det er muligt at ansøge puljen igen i 2026.

Særlige bemærkninger

Der kan ansøges for op til 3 år ad gangen.

Kriterier og tildeling af puljemidler

Læs kriterierne grundigt inden du søger puljemidler. Du kan læse om kriterier og procedure for tildeling af puljemidler i Det nye administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fælleskaber.

Ældrepuljen §79

Puljen har til formål at forebygge ensomhed hos ældre og herved styrke trivslen og sundheden, især blandt enlige og udsatte ældre. Der kan søges til aktiviteter, der er åbne for alle og målrettet ældre.

Hvem kan søge?

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål og hvis målgruppe er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad kan der søges til?

Frivillig sociale aktiviteter, der forebygger ensomhed hos ældre og herved styrke trivsel og sundhed, især blandt enlige og udsatte ældre.

Det er altid en betingelse, når § 79-puljen uddeles, at:

 • aktiviteten er i fokus
 • den er åben for alle
 • den er målrettet ældre borgere

Puljens beløb

Ca. 200.000 kr.

Ansøgningsfrister

Der ansøges digitalt. Her kan du læse mere og finde ansøgningsskema.

Kriterier og tildeling af puljemidler

Læs kriterierne grundigt inden du søger puljemidler. Du kan læse om kriterier og procedure for tildeling af puljemidler i Det nye administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fælleskaber.

Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn

Frivilligcenteret arbejder for at støtte op om de lokale frivillige sociale foreninger og aktiviteter. Derudover er det Frivilligcentrets opgave at yde hjælp til selvhjælp for borgere, der befinder sig i svære livssituationer.

Centret understøtter bl.a. de frivillig-sociale foreninger, netværk og ildsjæle ved:

 • Idéudvikling af nye projekter
 • Hjælp til rekruttering
 • Sparring på fundraising
 • Hjælp med ansøgning til Den Sociale pulje §18 og Ældrepuljen §79
 • Problemløsning
 • Kurser og temadage
 • Udlejning af lokaler
 • Opslag af frivilligjob
 • Hjælp til etablering af netværk

Skriv til info@frivilligmidtfyn.dk eller ring på telefon 40 49 59 22

Center for Frivilligt Socialt arbejde - landsdækkende videnscenter

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende udviklings-, kompetence- og videnscenter om frivillighed på velfærdsområdet.

Her kan du få rådgivning, konsulentbistand, kompetenceudvikling, netværk og vidensdeling ift. frivillighed, aktivt medborgerskab og civilsamfund.

Indstil frivillige til årets pris

Har du en kandidat?

Har du forslag til hvem der skal fejres for indsatsen kan du se mere på siden Fejring af frivillighed og foreningsliv

Frist for indstilling er 1. marts.

Årets Ildsjæl

Vi ønsker at hædre aktive, engagerede, kreative og rummelige mennesker, som udfører frivilligt arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 • Prisen gives til et menneske, der har gjort sig særligt positivt bemærket, gennem en frivillig arbejdsindsats og yder en særlig indsats.

Årets Forening

Vi ønsker at hædre en forening, der har skilt sig positivt ud blandt et dynamisk og alsidigt foreningsliv. Prisen gives til en forening der på ekstraordinær vis har:

 • Udført et unikt stykke arbejde, der har skabt positiv udvikling i den pågældende forening.
 • Udført en indsats ud over det sædvanlige, der har gjort mærkbar positiv forskel for foreningens medlemmer/brugere.

Årets Unge

Vi ønsker at hædre en aktiv og engageret person, som gør en forskel for kammeratskabet, sammenholdet og fællesskabet.

 • Personen må meget gerne være en god rollemodel, positiv, ambitiøs, nærværende og hjælpsom.

Økonomisk støtte

Bliv frivillig - find en aktivitet, der interesserer dig.

Luk alle
Åben alle

Huset i Faaborg

HUSET i Faaborg er et åbent møde-/værested med mulighed for åben anonym rådgivning, deltagelse i selvhjælps-/samværs-/aktivitetsgrupper, foredrag og debatter, samt frivillighedsformidling.

Du kan ringe til HUSET på telefon 62 61 49 02 eller kigge ind på kontoret mandag - torsdag kl. 9:00-16: 00 og fredag kl. 9:00-12:00, Færgevej 2, 5600 Faaborg

eller send en mail til huset-2@c.dk

Frivillige sociale foreninger i kommunen

I Den sociale Vejviser kan du finde oplysninger om de mange frivillige sociale foreninger, netværk og sociale væresteder, der er i kommunen.

Boblberg - digital platform

Boblberg er en digital platform, som hjælper dig med at skabe sociale relationer og fællesskaber. Her kan du oprette en boble, hvor du skriver om interesser og oplevelser, som du gerne vil dele med andre. Du kan også finde aktiviteter og arrangementer.

Du kan finde Boblberg på https://boblberg.dk/syddanmark/faaborg-midtfynwww.boblberg.dk, eller du kan downloade app´en ”Boblberg - Find Fællesskaber”. Her kan du gratis oprette en profil.

Spørgsmål? Kontakt os

Fællessekretariatet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00